Tweedejaars HvA-student? Geen risico meer op een negatief bindend studieadvies!

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) stopt per direct met het Bindend Studieadvies (BSA) in het tweede jaar. Veel opleidingen van de HvA kennen een zogenaamd getrapt BSA: in je eerste jaar moet je bijvoorbeeld verplicht 50 van de 60 punten halen om door te mogen met je studie. In je tweede jaar moet je alle punten van je eerste jaar halen om verder te mogen met je studie. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs heeft in een uitspraak gesteld dat het BSA in het tweede jaar niet mag volgens de wet als er in het eerste jaar ook al een bindend studieadvies wordt gegeven. De HvA heeft daarom bekendgemaakt per direct te stoppen met het tweedejaars BSA.

Wat betekent dit voor jou?

  • Studenten van de HvA die in studiejaar 2014-2015 gestart zijn met hun opleiding krijgen aan het einde van dit studiejaar geen studieadvies meer, ongeacht het aantal studiepunten dat zij hebben behaald. Zij hebben immers aan het einde van hun eerste studiejaar al een studieadvies ontvangen.
  • Studenten die in studiejaar 2015-2016 gestart zijn met hun opleiding in principe alleen dit jaar een studieadvies ontvangen. Er is een uitzondering mogelijk: op grond van persoonlijke omstandigheden van een student kan het studieadvies worden opgeschort naar het einde van het tweede jaar van de opleiding. De examencommissie beslist hierover.

Wil je meer informatie, heb je een vraag over het BSA of vind je dat je onterecht een negatief BSA hebt ontvangen? Neem dan contact op met het rechtsbureau van ASVA via rechtsbureau@asva.nl.