Studenten eisen onderwijsvisie en instemmingsrecht bij besluit over UvA-VU samenwerking

De ASVA studentenvakbond, de studentenraad en alle studieverenigingen van de bètafaculteit (FNWI) hebben een manifest opgesteld omtrent de samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Daarin eisen zij van het College van Bestuur dat er geen beslissing wordt genomen over de samenwerking met de VU voordat er een heldere onderwijsvisie is en de studentenraad instemmingsrecht krijgt op de plannen.

De ASVA studentenvakbond, de studentenraad en alle studieverenigingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) hebben een manifest opgesteld omtrent de samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Daarin eisen zij van het College van Bestuur dat er geen beslissing wordt genomen over de samenwerking met de VU voordat er een heldere onderwijsvisie is en de studentenraad instemmingsrecht krijgt op de plannen.

Een samenwerking tussen de bètafaculteiten van de UvA en de VU is niet nieuw. In 2013 zijn de plannen om deze faculteiten te fuseren weggestemd door de studentenraad en de ondernemingsraad. Enkele redenen hiervoor waren dat de onderwijskwaliteit zou verslechteren, de plannen ondoordacht waren en de financiële en juridische gevolgen compleet onduidelijk waren. Kort na deze stemming is er vanuit de onderzoeksinstituten de vraag ontstaan om op sommige gebieden alsnog een nauwere samenwerking aan te gaan, met mogelijke gevolgen voor de huisvesting van die onderzoeksgroepen. Het onderwijs van Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde van de VU is na langdurig uitwerken inmiddels verhuisd naar het Science Park. Op de VU-campus wordt nu een nieuw pand gebouwd met als beoogde functie het faciliteren van onderzoek en onderwijs voor de Informatiewetenschappen. Het besluit om de Informatiewetenschappen van de UvA te verhuizen naar dit nieuwe pand lijkt nu bijna onvermijdelijk, aangezien de bouw al is begonnen.  Daarom wil het College van Bestuur hier eind januari een beslissing over nemen.

Er heerst echter veel onduidelijkheid onder studenten en medewerkers en een algehele visie voor het onderwijs ontbreekt in deze plannen. De plannen voor de waarborging van onderwijskwaliteit beginnen voor een enkele studie vorm te krijgen, maar zijn bij lange na niet voldoende uitgewerkt.

De ASVA studentenvakbond is van mening dat er alleen samenwerkingsverbanden mogen worden aangegaan als het onderwijs erop vooruitgaat. De centrale medezeggenschap heeft in tegenstelling tot drie jaar geleden géén instemmingsrecht op deze plannen.  Dit zou wel moeten, omdat een samenwerking invloed heeft op de dagelijkse onderwijservaring van vele studenten die niet mee wordt genomen omdat de beslissing wordt gedreven door financiële overwegingen.

Wij eisen daarom van het College van Bestuur van de UvA de volgende twee dingen:

 • Er dienen géén besluiten omtrent verhuizing naar de Zuidas genomen te worden zonder dat de plannen die de kwaliteit van het het onderwijs beschermen in voldoende mate zijn uitgewerkt.
 • Zodra deze plannen inderdaad voldoende uitgewerkt zijn, dient de medezeggenschap instemmingsrecht te krijgen op het besluit tot samenwerking omdat deze plannen verregaande gevolgen hebben voor het onderwijs.

Deze eisen zijn opgenomen in het manifest dat gericht is aan het bestuur van de UvA en van de FNWI. Het manifest wordt voorafgaand aan het debat over de samenwerking met de VU aan Karen Maex en Peter van Tienderen aangeboden.

Het manifest is ondertekend door:

 • De ASVA studentenvakbond
 • De Centrale Studentenraad
 • De Facultaire Studentenraad van de FNWI
 • Studievereniging VIA
 • Studievereniging CONGO
 • Studievereniging NSA
 • Studievereniging ACD
 • Studievereniging Spectrum
 • Studievereniging GAOS
 • Studievereniging Cognito
 • Studentenpartij LIEF
 • Studentenpartij UvA Sociaal
 • Studentenpartij De Decentralen