ASVA Visiecommissielid

De ASVA studentenvakbond is op zoek naar leden voor de visiecommissie. In collegejaar
2019-2020 gaat ASVA, de Amsterdamse studentenvakbond, haar visie voor de komende 10
jaar opnieuw vaststellen. De visie moet een leidraad bieden om over de loop van meerdere
jaren een consistente mening over het Amsterdamse hoger onderwijs en studentenzaken uit
te dragen.

De visiecommissie zorgt dat deze visie tot stand komt gebaseerd op de input van een
diverse groep Amsterdamse studenten en is eindverantwoordelijk voor het proces en het
stuk. We zijn op zoek naar 3 tot 5 commissieleden die weten wat ASVA doet, affiniteit
hebben met het organiseren van deliberatieve processen en het leuk vinden om naar een zo
breed en divers mogelijk groep Amsterdamse studenten te luisteren.

De commissie moet op de ALV in oktober een proces voorstel voorleggen aan de ALV.
Het resultaat wordt ook ingestemd door de ALV. Voor de leden van de commissie is er
een vrijwilligersvergoeding beschikbaar en we verwachten dat je er gemiddeld 2 uur per week
mee bezig bent, maar dat is flexibel en hangt af van de taakverdeling binnen de commissie en zal
waarschijnlijk sterk wisselen per week.
Wil jij onderdeel uitmaken van deze commissie? Stuur een korte mail met je motivatie en
waarom jij geschikt zou zijn naar oecie@asva.nl voor 27 mei!

Over ASVA
De ASVA studentenvakbond is de centrale belangenbehartiger van de Amsterdamse student en
vervult veel verschillende taken. ASVA spreekt met de gemeente, universiteiten,
hogescholen en landelijke partijen over onderwijs, studentenhuisvesting en openbaar vervoer,
organiseert evenementen en biedt studenten diensten aan, zoals goedkope fietsen en gratis rechtshulp.
ASVA is een organisatie voor en door studenten.