Vacature Onderzoekscommissie

ASVA zoekt een commissielid ter ondersteuning van het ASVA Onderzoeksbureau! De ASVA studentenvakbond behartigt de belangen van de Amsterdamse student. Dat begint bij weten wat er speelt, en wat studenten belangrijk vinden. Daarvoor is het ASVA Onderzoeksbureau.

Weliswaar opereert het ASVA Onderzoeksbureau onafhankelijk van ASVA, maar het bureau dient hetzelfde belang, namelijk dat van de Amsterdamse student. Inmiddels vormen de zeer uiteenlopende en diverse publicaties van het bureau – altijd vanuit het perspectief van de student – een betrouwbare en serieuze bron van informatie voor de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Gemeente Amsterdam en de pers.

Deel uitmaken van de ASVA Onderzoekscommissie betekent dat je kritisch kijkt naar het werk van het ASVA Onderzoeksbureau, maar ook je eigen input geeft. Zo kun je meedenken over de opzet van nieuwe onderzoeken, maar ook helpen bij het uitvoeren ervan, door bijvoorbeeld interviews af te nemen. Deel uitmaken van de onderzoekscommissie is op vrijwillige basis en kost gemiddeld een uur per week. Eens in de maand wordt er vergaderd met het ASVA Onderzoeksbureau.

De ASVA studentenvakbond is de centrale belangenbehartiger van de Amsterdamse student en vervult veel verschillende taken. ASVA spreekt met de gemeente, universiteiten, hogescholen en landelijke partijen over onderwijs, studentenhuisvesting en OV, organiseert evenementen en biedt studenten diensten aan, zoals goedkope fietsen en gratis rechtshulp. ASVA is een organisatie voor en door studenten.

Hou jij ervan om onderzoek te doen, ben je analytisch sterk en creatief, dan is deze functie wellicht iets voor jou! Wil jij de ASVA Onderzoekscommissie komen versterken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar vicevoorzitter@asva.nl.