Vertegenwoordiger OV & fiets

ASVA is op zoek naar een vertegenwoordiger OV & Fiets. Namens ASVA neem je plaats in de
Reizigers Advies Raad (RAR) waar je het studentenbelang behartigt in de stadsregio
Amsterdam.


De ASVA studentenvakbond is de centrale belangenbehartiger van de Amsterdamse student en
vervult veel verschillende taken. ASVA spreekt met de gemeente, universiteiten, hogescholen
en landelijke partijen over onderwijs, studentenhuisvesting en OV, organiseert evenementen en
biedt studenten diensten aan, zoals goedkope fietsen en gratis rechtshulp. ASVA is een
organisatie voor en door studenten.

De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR brengt
gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Stadsregio Amsterdam en de
openbaarvervoerbedrijven, waaronder het GVB. In de RAR zitten vertegenwoordigers uit
consumentenorganisaties die een bijzonder belang hebben bij het openbaar vervoer. De RAR
adviseert de Stadsregio Amsterdam over het beleid en de strategie voor het openbaar vervoer
in de vervoersgebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. Het
gaat daarbij om het verlenen van de OV-concessies, de Programma’s van Eisen, de
infrastructuur van het openbaar vervoer, over tarieven en beleid dat de reiziger raakt. Ook
hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de vervoerbedrijven en
brengen zij advies uit over de bedrijfsvoering, dienstregeling, lijnen, service en
reizigersinformatie.


Je hebt ongeveer eens in de vier tot vijf weken een RAR-vergadering. Daarnaast zit je in een
aantal werkgroepen van de RAR die een deelonderwerp of project op zich neemt en een advies
opstelt. Per RAR-vergadering zal je een vergoeding ontvangen van ongeveer 150 euro.
Heb jij ervaring met belangenbehartiging en vergaderen? Heb je kennis van en affiniteit met het
openbaar vervoer of de stadsplanning? Mail dan voor meer informatie of stuur gelijk je
sollicitatiebrief en CV naar vicevoorzitter@asva.nl. Solliciteren kan tot 20 december!