Functies ASVA Bestuur 23|24

Voorzitter (functiespecifieke taken: 0,4-0,6 fte)

De voorzitter is hét externe gezicht van ASVA. Deze persoon onderhoudt dan ook contact met pers en media. Hierom dient de voorzitter overzicht te houden van de algemene zaken van ASVA. Daarnaast heeft de voorzitter een toegankelijke houding en is deze persoon iemand met wie studenten zich kunnen identificeren. De voorzitter kenmerkt zich door een overtuigende en proactieve houding, en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast is de voorzitter in staat om zich snel in te lezen en scherp de mening van ASVA te verwoorden. Ervaring met spreken in het openbaar is een pré.

Vicevoorzitter (functiespecifieke taken: 0,4-0,6 fte)

De vicevoorzitter is hét interne gezicht van ASVA. Deze persoon staat aan de leiding van de interne organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat diegene zowel bij het uitvoeren van de aansturende taken, als bij het onderhouden van de sfeer op het kantoor, de juiste houding weet aan te nemen. De vicevoorzitter kan mensen begeleiden in het uitvoeren van hun taken en tegelijkertijd de sfeer van de medewerkers en bestuur onderhouden. Daarnaast is de vicevoorzitter toegankelijk om problemen mee te bespreken. De vicevoorzitter denkt aan het groepsbelang, onderhoudt de interne relaties en is organisatorisch en sociaal vaardig. De vicevoorzitter kan zich buiten een situatie verplaatsen en weet wat er binnen de organisatie speelt. Daarnaast kan de vicevoorzitter secuur werken en de puntjes op de i zetten. Als eindverantwoordelijke voor het medewerkersbeleid en -bestand is ervaring hebben met sollicitaties afnemen en teamleiderschap een pré. 

Secretaris (functiespecifieke taken: 0,3-0,4 fte)

De secretaris houdt gezamenlijk met de vicevoorzitter het overzicht over de werkzaamheden van het bestuur. De secretaris houdt het overzicht en initieert structuur. De functiegerelateerde taken van de secretaris vragen hierdoor om het vermogen om goed te kunnen plannen en nauwkeurig te werk te gaan. Deze persoon is communicatief vaardig en heeft bij voorkeur ervaring met administratieve taken. Daarnaast is de secretaris zowel een teamplayer als iemand die goed zelfstandig dingen oppakt en signaleert. Talent voor taal is een pré.

Penningmeester (functiespecifieke taken: 0,6-0,7 fte)

De penningmeester draait de financiële zijde van de organisatie. Het plannen en controleren van de financiële situatie van ASVA behoort tot de werkzaamheden. Hierom is het belangrijk dat deze persoon affiniteit heeft met financiën en bij voorkeur al ervaring heeft met boekhouden. De penningmeester is zorgvuldig, gestructureerd en kan goed zelfstandig werken. Daarnaast is het iemand met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel die stevig in diens schoenen staat. Een economische, financiële of datagerelateerde achtergrond is een pré. 

Algemeen bestuurslid (functiespecifieke taken: 0,4 – 0,6 fte)

Het algemeen bestuurslid is de contactpersoon en de ASVA-expert op een specifiek inhoudelijk onderwerp, zoals huisvesting, onderwijs, of studentenwelzijn, of iets heel anders, zoals bijvoorbeeld marketing en communicatie of ASVA’s diensten. Deze persoon houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen hieromtrent en de pijnpunten die Amsterdamse studenten ervaren. Dit bestuurslid is kritisch, analytisch, proactief en kan de mening van de Amsterdamse student goed verwoorden naar de partners van ASVA. Daarnaast heeft dit bestuurslid bij voorkeur een activistische achtergrond of houding. Het algemeen bestuurslid krijgt extra de tijd om zich in een grote portefeuille of een groot project te werpen, zodat die op dit onderwerp kan gaan uitblinken. Ervaring of affiniteit met een van de onderwerpen waar ASVA zich voor inzet is een pré.

Nieuwe functie

In overleg met de sollicitatiecommissie is het voor sollicitanten mogelijk om een ander takenpakket voor te stellen dan hier benoemd staat. De sollicitatiecommissie staat open tot dit soort vernieuwingen, maar zal in het nemen van dergelijke besluiten het oog houden om de compatibiliteit en het functioneren van het kandidaat-bestuur als geheel.