Nederland moet weer inzetten op geesteswetenschappen

Vanochtend verschenen in Volkskrant de resultaten van de accreditatie van de geesteswetenschappenopleidingen aan Nederlandse universiteiten. Hieruit bleek dat de kwaliteit van een deel van de geesteswetenschappenopleidingen beneden de maat is. Volgens de ASVA studentenvakbond is dit het gevolg van overheidsbeleid waarin de geesteswetenschappen al jaren onderbelicht zijn.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die een keer in de zes jaar de kwaliteit van opleidingen toetst, heeft alle geesteswetenschappenopleidingen in Nederland onder de loep genomen. Bij 26 van de 212 opleidingen bleek het onderwijs een hersteltraject nodig te hebben om aan de eisen van de NVAO te voldoen. Ook aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) scoren enkele opleidingen onvoldoende. Esther Crabbendam, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: “De UvA heeft een sterke traditie in de geesteswetenschappen, maar besteedt de afgelopen jaren veel geld en aandacht aan grote plannen voor andere wetenschapsvelden, zoals de bètafusie. Wij hopen dat dit bericht de universiteit wakker schudt en de geesteswetenschappen aan de UvA weer in ere worden hersteld.”

Met het Alfapact probeert de ASVA studentenvakbond ook landelijk het tij al langer te keren. Crabbendam: “We signaleren al tijden dat overheidsbeleid vaak nadelige gevolgen heeft voor de geesteswetenschappen ten opzichte van andere studies. Het is zonde dat sommige onderwijsvelden zo duidelijk overbelicht zijn ten kosten van anderen.” Wat de ASVA studentenvakbond betreft is de maat nu vol. Daarom roept ASVA de overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten op de handen ineen te slaan en de toekomst van de geesteswetenschappen veilig te stellen. Crabbendam: “Hiervoor is niet alleen meer geld nodig, maar moet ook een cultuuromslag plaatsvinden. Pas als Nederland weer trots wordt op zijn geesteswetenschappen kunnen studenten dat ook zijn.”