Moet jij alsnog meer collegegeld betalen? Neem zsm contact op!

Vorige week verstuurde de ASVA studentenvakbond een persbericht om de misstanden rond het instellingscollegegeld aan het licht te brengen. Tientallen studenten bleken alsnog een rekening gepresenteerd te krijgen die vele duizenden euro’s hoger was dan zij in eerste instantie aan het begin van het jaar betaalden. Zij dachten onder een overgangsregeling te vallen, maar het blijkt dat dat niet zo is. Slechte voorlichting van de UvA en de ontzettend late naheffing waren voor ASVA redenen om dit probleem bespreekbaar te maken.
Ondertussen heeft ASVA om de tafel gezeten met Paul Doop, voorzitter College van Bestuur, en Miek Krol, hoofd juridische zaken. De UvA geeft slechts een klein beetje toe: studenten die kunnen bewijzen dat ze verkeerd zijn voorgelicht door studieadviseurs zullen niet hoeven te betalen. Echter, lang niet alle studenten hebben hier bewijs van. Die overige studenten mogen alsnog stoppen met hun studie – maar wel met de kanttekening dat de studiepunten dan ongeldig worden verklaard en eventuele stufi moet worden terugbetaald.
De UvA is van mening dat ze via informatie op de website de studenten genoeg heeft voorgelicht. Bovendien denken zij dat het verkeerde bedrag is afgeschreven van de rekening van studenten omdat die studenten zelf verkeerde informatie hebben ingevuld bij de betalingsmodule. Zij zouden niet hebben aangegeven dat ze al eerder een diploma hadden behaald. Bij een late nacontrole blijkt nu pas dat deze studenten alsnog instellingscollegegeld moeten betalen.
ASVA heeft aangegeven dat er mogelijk een fout in de betalingsmodule zit en dat die fout niet bij studenten hoeft te liggen. De UvA is dit nu aan het uitzoeken. Daar krijgen we hopelijk snel uitsluitsel over. De UvA zal nu alle 49 gedupeerde studenten gaan benaderen en met hen uitzoeken waar dit probleem vandaan komt. ASVA blijft in gesprek met de UvA en hoopt dat alle studenten die een naheffing hebben gekregen hiervoor worden gecompenseerd.
Daarnaast verdiept ASVA zich in de juridische mogelijkheden om deze studenten te representeren bij een eventueel juridisch proces. Het is hoe dan ook essentieel dat iedere student die vindt dat hij/zij onterecht alsnog meer moet betalen bezwaar maakt. Als je als student baat wil hebben bij een eventuele juridische procedure, dan is het bovendien belangrijk dat bezwaar op de juiste gronden te maken. Ben jij of ken jij een student die een naheffing heeft gekregen van de UvA? Neem dan zo snel mogelijk contact op via actie@asva.nl. Ons rechtsbureau kan je helpen met je bezwaar en wij hebben in principe alle verhalen van de 49 studenten nodig om echt iets te kunnen doen aan dit probleem.