Minimumloon

Haalbaarheid minimumloon 14 euro 

Een van de dingen waar bestuur 77 zich hard voor wil maken is het minimumloon naar  14 euro. We zijn van mening dat we ons hier niet hard voor kunnen maken zonder  deze kwestie ook intern bij ASVA aan te pakken, maar zijn ons ook bewust dat dit  langdurige gevolgen heeft voor de organisatie, en dat het vrijwel onmogelijk is om  deze beslissing terug te draaien. We willen daarom graag het advies van de ALV  inwinnen om te kijken hoe haalbaar zij deze wijziging vindt. 

Op papier zou dit gaan om een salarisverhogin huidige functies, die samen op ongeveer 145 uur per week uitkomen, zou dit op  verwachten wij dat het realistischer is dit niet in één keer te doen, maar eerst de stap  te maken naar Dat zou voor dit jaar een extra 

We horen hierover graag de mening van de ALV, zodat we een weloverwogen keuze  kunnen maken. 

Adviesvraag: Wat vindt de ALV van een salarisverhoging voor medewerkers naar  4 per uur en zou dit in stappen moeten of in één keer? 

VAN BIJV. BELEIDSPLAN 

2020 | 2021

Adviesvraag haalbaarheid minimumloon 14 euro 1 

FOTO

Adviesvraag haalbaarheid minimumloon 14 euro 2