Miljoenennota: het effect op de student

De miljoenennota en de rijksbegroting lekten op donderdag 15 september uit. Deze twee documenten geven een overzicht van het beleid dat in Nederland in 2012 gevoerd zal worden. Zoals verwacht wordt er op veel gebieden bezuinigd. Maar wat zijn nou eigenlijk de consequenties voor studenten?

Wordt er bezuinigd op onderwijs?

Hoewel de onderwijsuitgaven ongeveer gelijk blijven, stijgt het aantal studenten in de komende jaren flink. Dat betekent dat er dus steeds minder geld per student beschikbaar is. Dit is al vele jaren het geval.

Gaan studenten meer betalen?

De langstudeerboete wordt ingevoerd, waardoor studenten die te lang over hun studie doen extra zullen gaan betalen. De studiefinanciering voor de masterfase wordt afgeschaft: studenten krijgen voortaan dus nog maar 3 of 4 jaar studiefinanciering, afhankelijk van de duur van de bachelor. Voor een tweede studie, waar een schakeljaar ook onder valt, gaan studenten instellingscollegegeld betalen. Dat bedrag kan oplopen tot meer dan 10.000 euro.

Gaan de onderwijsinstellingen er op achteruit?

Een deel van het geld wat instellingen nu standaard krijgen, zal voortaan worden gekoppeld aan ‘prestatieafspraken’. Dat houdt in dat instellingen dat geld alleen krijgen wanneer ze hebben voldaan aan bepaalde afspraken, zoals het aantal contacturen verhogen of de uitval van studenten verminderen. Die prestatieafspraken moeten nog gemaakt worden en zullen per onderwijsinstelling verschillen. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. In werkelijkheid zijn het vaak juist perverse prikkels die ervoor zorgen dat instellingen er alles aan doen om de afspraken na te komen, zonder tijd te hebben om daadwerkelijk over kwaliteit na te denken.

Blijft het budget voor onderzoek gelijk?

Veel van het geld dat naar onderzoek zal gaan, valt niet meer onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maar onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Juist bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in onderzoek en een groot deel van het geld zal vanuit economisch oogpunt worden verstrekt. Dit betekent dat onderzoeksgebieden met een hoge toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven meer prioriteit zullen krijgen, terwijl de gebieden die (op het eerste gezicht) minder opleveren voor de economie minder geld en aandacht krijgen. Het budget voor een aantal van die grote onderzoeksgebieden stijgt, terwijl het totale budget voor onderzoek daalt.

Door welke maatregelen worden studenten nog meer getroffen?

De bezuinigingen op de huurtoeslag worden versneld doorgevoerd: veel studenten met zelfstandige woningen die momenteel huurtoeslag ontvangen zullen dus meer zelf moeten gaan betalen. Ook wordt de zorgtoeslag verlaagd.
Heb je vragen of opmerkingen over de bezuinigingen, de maatregelen of jouw persoonlijke situatie? Mail dan naar kennis@ASVA.nl