Kom in actie

Maak jij je, o.a. na het zien van onze video ook zorgen over de toekomst van ons hoger onderwijs? Mogen we je hierover op de hoogte houden? Of je contacteren als we hiertegen in actie willen komen?

Geen velden gevonden.

Rode vilten vierkantjes opspelden, bezorgde betogen in kranten publiceren, in de kou naar het Ministerie van OCW marcheren; docenten en studenten trekken massaal aan de bel om duidelijk te maken dat het hoger onderwijs zoals wij het kennen in serieus gevaar is. 
Om te begrijpen waarom we ons zo druk maken is het nodig om naar het grotere plaatje te kijken. De afgelopen 20 jaar gaat er steeds minder geld naar het onderwijs. De rijksbijdrage per student is enkel afgenomen terwijl het aantal studenten juist is gestegen. Nederland zet vergeleken met andere EU-landen überhaupt al een significant kleiner bedrag opzij voor het onderwijs. Met de verhoging van de studiekosten, het afschaffen van de studiefinanciering en de door de overheid ingevoerde bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren hebben bestuurders van onderwijsinstellingen het druk met manieren bedenken om het hoofd boven water te houden.
Ze veranderen bijvoorbeeld de voertaal van studies van Nederlands naar Engels om meer internationale studenten aan te trekken. Dit kan nadelige gevolgen hebben wanneer docenten zich minder goed kunnen verwoorden in deze andere taal, of wanneer studenten de vaktermen niet in hun eigen taal leren.
Andere manieren om geld te besparen zijn helaas nog destructiever, en komen terecht bij faculteiten die niet genoeg studenten binnenhalen, zoals de alfa en gamma faculteiten. Vakken, talen en hele studies worden wegbezuinigd, of studies worden samengevoegd waardoor de kundigheden die studenten horen te vergaren algemener worden en kennis verloren gaat. 
Als docent in het hoger onderwijs heb je een onzekere aanstelling omdat ofwel jij of zelfs jouw hele vakgebied de volgende bezuinigingsronde wellicht niet overleeft, geef je les aan overvolle werkgroepen waar niet genoeg tijd is voor individuele aandacht, en krijg je stapels werk die je onmogelijk in jouw betaalde tijd afkrijgt. 
Als student, zeker in de benadeelde faculteiten, kunnen vakken en talen van het ene op het andere jaar weg zijn. Er wordt druk gelegd opdat je zo snel mogelijk afstudeert terwijl het niveau van het onderwijs wat jij krijgt enkel achteruit gaat.
De huidige minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, wil dat het hoger onderwijs aansluit op de vraag van de markt, en heeft daarom de Commissie van Rijn aangesteld om na te denken over hoe er meer geld naar bèta– en technisch onderwijs kan gaan. Aan de hand van het advies dat deze commissie heeft gegeven kunnen wij niet anders concluderen dat bestuurders van onderwijsinstellingen opnieuw zullen worden aangemoedigd om geld van alfa- en gammastudies zal worden overgeheveld naar bèta en techniek.
Wat studenten, docenten en wetenschappers nu al jaren proberen te zeggen is dat de rek er compleet uit is. Vakgebieden kunnen niet tegen elkaar uitgespeeld worden, omdat alfa, bèta en gamma alle drie belangrijk zijn voor de toekomst. Wij spreken van een afbraak van het onderwijs omdat we al jaren met destructieve bezuinigingen zijn opgescheept. We hebben investeringen nodig over de hele breedte van het onderwijs als we willen dat een diploma van een Nederlandse universiteit nog waarde zal hebben in de toekomst.