Klachtencommissielid

ASVA zoekt een extern lid voor de klachtencommissie!

Voor de klachtencommissie van ASVA Studentenvakbond zijn wij op zoek naar een extern lid. Dit externe lid zal samen met de rest van de klachtencommissie klachten behandelen die ontstaan binnen de ASVA-community. Als klachtencommissie behandel je de klacht, ga je in gesprek met betrokkenen en schrijf je uiteindelijk een advies aan het bestuur van ASVA.

De klachtencommissie bestaat uit de vicevoorzitter van het bestuur, de vertrouwenspersoon van ASVA en een extern lid. De commissie wordt zodanig samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is voor de behandeling van klachten. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen in de uitoefening van hun taken ter kennis komt.

Als extern lid van de klachtencommissie ben jij:

  • empathisch;
  • tactvol;
  • initiërend;
  • geduldig,

en heb jij een gevoel voor verhoudingen tussen verschillende partijen. Ook kun je omgaan met verschillende culturen en achtergronden en extreme vormen van gedrag. Je kunt actief luisteren, de juiste vragen stellen en non-verbale communicatie interpreteren. Je kunt objectief gebeurtenissen analyseren. Daarnaast is het ook belangrijk dat je goed kunt reflecteren op je eigen handelen en te allen tijde verantwoording kunt afleggen over de gevolgde werkwijze. 

Het externe lid van de klachtencommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat een extern lid van de klachtencommissie niet ook een medewerker, vrijwilliger of andere activo van ASVA kan zijn. 

Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Zie jij jezelf als extern lid van de klachtencommissie van ASVA? Stuur dan je CV en een korte motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je solliciteert en waarom je denkt dat jij goed bent voor deze functie naar vicevoorzitter@asva.nl.

Heb je nog vragen over deze vacature, aarzel dan niet om contact op te nemen met vicevoorzitter@asva.nl. Wil je meer weten over het socialeveiligheidsbeleid van ASVA, waarin de klachtenprocedure staat beschreven, klik dan hier.

Wij moedigen met name personen van kleur en personen uit andere gemarginaliseerde groepen aan om zich te kandideren – ook als je niet het gevoel hebt alle criteria precies te halen. Het is voor ons belangrijk om als organisatie een representatief beeld van studerend Amsterdam te vormen. We erkennen dat deze vacaturetekst deels voortvloeit uit onze vooraannames; hoewel we dit proberen recht te zetten, erkennen we dat dit niet altijd mogelijk is.