HvA-student kiest voor docent met kennis over beroepspraktijk

Afgelopen week konden studenten van de HvA stemmen op hun ‘Docent van het Jaar’. De ASVA studentenvakbond wil hiermee de discussie over goed docentschap aanwakkeren en goede docenten in het zonnetje zetten. De uitslag van de verkiezing wordt in de week van 13 februari op ieder domein bekendgemaakt. De uitslag van de korte enquête die studenten invulden bij het uitbrengen van hun stem is echter al wel bekend. Studenten konden hierbij aangeven welke eigenschappen van docenten zij het belangrijkst vinden.Dit gaf interessante resultaten. Zo blijkt dat studenten de manier van lesgeven van docenten het belangrijkst vinden. Op de tweede plaats wordt de inhoudelijke deskundigheid van docenten genoemd. Een derde vereiste is volgens de studenten kennis over de beroepspraktijk. Naast deze doorslaggevende eisen werd ook duidelijk dat de voorkeur van de studenten anders ligt dan die van de politiek. Zo stelde Halbe Zijlstra (staatssecrataris van Onderwijs) in zijn Strategische Agenda dat iedere hbo-docent over een mastertitel moet beschikken. Studenten van de HvA zijn het hier niet mee eens: slechts 1,5% vindt de opleidingsgraad van docenten belangrijk.
Verder hechten studenten belang aan de bereikbaarheid van hun docenten: ze willen bij een docent terecht kunnen buiten de reguliere contacturen. Juist nu, met de bezuinigingen op het hoger onderwijs, moeten docenten deze bereikbaarheid vaak inperken vanwege de hoge werkdruk en het groeiend aantal studenten dat ze doceren.Wat is dus de ideale docent van de HvA? Een docent met zowel theoretische en praktische kennis, die deze kennis op een levendige en duidelijke manier kan overbrengen en die tijd maakt voor studenten. Per domein wordt er één docent gekozen die al deze eigenschappen bezit. Daarnaast vindt de prijsuitreiking plaats voor de beste drie HvA-docenten tijdens de onderwijsconferentie van 29 maart.