Hogeschool van Amsterdam blijft achter in het versterken van opleidingscommissies

Opleidingscommissies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zullen volgend jaar niet de versterking krijgen die studenten hadden gehoopt. Eind juni stemde de medezeggenschap van de HvA in met de nieuwe regels voor opleidingscommissies. Hoewel er landelijk een nieuwe wet wordt ingevoerd die opleidingscommissies veel meer rechten geeft, gaan opleidingscommissies van de HvA er in de meeste gevallen volgend jaar in uren en leden op achteruit.Uit een inventarisatie van de ASVA studentenvakbond onder opleidingscommissies van de HvA blijkt dat studenten graag willen meedenken over hun eigen onderwijs, maar dat dit onmogelijk is door de geringe ondersteuning die opleidingscommissies krijgen. Studenten in opleidingscommissies van de HvA geven al jaren aan dat zij kampen met een gebrek aan tijd, zichtbaarheid, erkenning, en faciliteiten. Daarnaast krijgen zij te weinig uren vergoed om zich echt goed voor hun opleiding te kunnen inzetten. ASVA bracht deze knelpuntenanalyse uit in januari 2016 naar aanleiding van gesprekken met twintig opleidingscommissies. Deze analyse kun je hier lezen. De ASVA studentenvakbond heeft deze knelpuntanalyse gemaakt in navolging op de ronde die HvA-rector Huib de Jong in 2014 al bij opleidingscommissies deed.  Dit jaar is er voor het eerst een centraal reglement opgesteld waarin de rechten, plichten en faciliteiten van opleidingscommissies van de HvA zijn vastgelegd. Met een uitbreiding van de faciliteiten van opleidingscommissies had de HvA haar opleidingscommissies écht kunnen versterken. ASVA is een petitie tegen het reglement gestart die door 63 leden van opleidingscommissies is ondertekend. Ondanks de ontevredenheid onder opleidingscommissies over het reglement heeft de medezeggenschap het reglement toch goedgekeurd. De ASVA studentenvakbond vindt het onbegrijpelijk dat de HvA, zéker gezien de nieuwe politieke ontwikkelingen, heeft besloten de opleidingscommissies niet te horen en versterken.De ASVA studentenvakbond ziet graag dat de HvA een uitzondering maakt voor de opleidingscommissies die er door het nieuwe regelement op achteruit gaan. Ook roept ASVA de nieuwe centrale medezeggenschapsraad op het reglement volgend collegejaar te herzien.

 

Extra informatie: