Grote knelpunten bij opleidingscommissies HvA

Studenten die lid zijn van opleidingscommissies van de HvA geven aan dat ze te weinig uren krijgen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Sommige studentleden zeggen zelfs niet serieus genomen te worden door docentleden en de opleidingsmanager. ASVA maakte een analyse van de grootste knelpunten, die meegenomen zal worden in het nieuwe OC-reglement.

In de afgelopen vier maanden heeft de ASVA studentenvakbond gesproken met 21 opleidingscommissies (OC’s) van de HvA. Het doel van de gesprekken was om te achterhalen wat de grootste obstakels zijn waar OC’s tegenaan lopen. Deze gesprekken hebben we vertaald naar een notitie die is verzonden naar de HvA. De HvA is bezig met het opstellen van een nieuw OC-reglement en heeft beloofd deze knelpunten daarin mee te nemen. Een greep uit de bevindingen:

  • Alle OC’s geven aan niet genoeg uren te krijgen om er daadwerkelijk voor te zorgen dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat. 
  • Een aantal OC’s geeft aan moeite te hebben met het bereiken van studenten. Er worden verschillende manieren gehanteerd om de zichtbaarheid beter te maken.
  • Studentleden uit vier van de OC’s die we hebben gesproken, geven aan niet serieus genomen te worden door de docentleden en de opleidingsmanager.

Een uitgebreide analyse vind je hier