Corona informatie voor studenten

Wat betekent de huidige corona-crisis voor de student? De huidige maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken treffen ook studenten. Daarom proberen wij op deze pagina een overzicht te geven voor voor jou relevante informatie. Heb je andere vragen, neem dan gerust contact met ons op via: studentenbalie@asva.nl of stuur een whatsapp berichtje naar 06 39 62 59 31.

Er zijn landelijk verschillende maatregelen genomen om het studenten de komende tijd te ontzien. Hieronder een kort overzicht:

Bindend studieadvies
Het BSA (bindend studieadvies) is opgeschort. Dit betekent dat als je te weinig studiepunten haalt, je wel een negatief advies kan krijgen, maar je door mag blijven studeren.

Terug van digitaal naar onderwijs op locatie
Tot en met het einde van het collegejaar wordt al het onderwijs digitaal gegeven aan de HvA en tot en met 1 juni aan de UvA. Vanaf 15 juni mogen er langzaamaan weer op kleine schaal on-campus praktijklessen plaatsvinden.

De UvA opent vanaf 1 juli alle gebouwen met een beperking op het aantal aanwezigen. Per faculteit van de UvA wordt via deze pagina bekendgemaakt hoe het onderwijs in het aankomend studiejaar geregeld is. Over het algemeen geldt dat dit online is, maar waar mogelijk aangevuld met onderwijs op locatie.

Internationale studenten
Internationale studenten die terugkeren naar huis kunnen hun inschrijving aan de UvA stopzetten via Studielink waarna zij geen collegegeld meer hoeven te betalen voor de rest van het academische jaar. Echter, dit kan betekenen dat je het onderwijsprogramma niet meer kunt afmaken.

Meer informatie
Op onderstaande plekken kun je meer informatie vinden:

Thuis studeren en werken kan nogal lastig zijn. Op deze twee pagina’s staan wat tips om hier alsnog goed mee aan de slag te gaan:

Het kan voorkomen dat je door de maatregelen studievertraging oploopt. Op dit moment is het nog onduidelijk of hier een tegemoetkoming voor gaat komen. We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw opleiding als je studievertraging oploopt.

Dit is natuurlijk erg vervelend en kan zorgen voor studievertraging. Op dit moment is er helaas nog geen duidelijk landelijk beleid voor niet doorgaande stages. We raden je daarom aan om contact op te nemen met jouw opleiding.

Veel studenten hebben een bijbaan met een nulurencontract. Dit betekent dat je flexibel kan werken, maar nu veel winkels en de horeca gesloten zijn is er vaak geen werk. Daarom is het belangrijk om te weten waar jij recht op hebt!

Jouw werkgever heeft een doorbetalingsplicht. Dat betekent dat jij recht hebt op het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt als er op dit moment geen werk voor jou is. (Een uitzondering hierop is als er opgenomen is in jouw contract dat er geen doorbetalingsplicht is bij geen werk. Dit kan alleen gelden voor de eerste zes maanden.) Jouw werkgever kan vanwege het coronavirus financiële steun aanvragen bij de overheid.

Op deze pagina van de FNV kan je meer informatie vinden over nulurencontracten. Hier vind je meer informatie specifiek voor studenten.

Een groot aantal woningeigenaren heeft ingestemd met het verlaten van huurbetalingen in deze moeilijke tijden. Ook hebben zij toegezegd dat er geen uitzettingen zullen plaatsvinden tijdens de epidemie. Deze organisaties zijn hiermee akkoord gegaan:

De Key en DUWO hebben beiden vermeld dat ze mild zullen omgaan met huurachterstand wegens het wegvallen van inkomen. Het is zeer belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met jouw huisbaas! Mocht je hierbij enige hulp nodig hebben, dan kan je contact opnemen met ons rechtsbureau of !WOON.

De Key en DUWO hebben ook laten weten dat als internationale studenten terug willen gaan naar hun thuisland, dat zij dan hun huurcontracten vroegtijdig mogen opzeggen zonder extra bijbetalingen.

XIOR heeft gemeld dat studenten, die vroegtijdig hun contract willen beëindigen, 3 maanden aan huur en administratie kosten moeten betalen. Echter, dit is onwettig. Voor meer informatie, stuur een mail naar jamie@asva.nl.

DUWO common rooms sluiten niet volledig. Studenten die in een gebouw van DUWO wonen hebben een e-mail gehad met daarin de melding dat common rooms gesloten zouden worden als hier meer dan twee studenten samen zouden zijn. Deze melding geldt niet voor ruimtes als een keuken of washok.

Lees vooral ook deze informatie van de LSVb (Landelijke Studentenvakbond) als je je huur nu niet kan betalen.

Als je nog in je proeftijd zat van je contract, kan dit helaas makkelijk gebeuren. Verschillende bedrijven ontslaan nu door het coronavirus studenten die nog in hun proeftijd zitten.

Voor uitzendwerk ligt het aan jouw contract waar je recht op hebt. Heb je hier hulp bij nodig? Dan kan je contact opnemen met FNV Young & United op deze pagina.

Als student kan je lenen bij DUO, dit kan mogelijk een tijdelijke oplossing zijn voor jou. (Meer lenen betekent natuurlijk dat je een hogere studieschuld hebt later, dus ga hier voorzichtig mee om.) Het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht te lenen over het afgelopen collegejaar. Daarover vind je hier meer informatie. Let erop dat je lening uiterlijk op de eerste van de maand moet worden aangepast om het dezelfde maand te laten ingaan.

Het is ook vaak mogelijk om een WW-uitkering aan te vragen tot aan 75% van je voormalige inkomen.

Ben je net zoals wij tegen het huidige leenstelsel? Dan is dit het moment om de petitie hiertegen te tekenen.

Bedrijven die door het coronavirus meer dan 20 procent van hun omzet verliezen, kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van medewerkers. Dit kan oplopen tot 90% van de loonsom. Voorwaarde hiervoor is dat er geen mensen ontslagen worden en salarissen gewoon worden doorbetaald.

Op dit moment is het nog onduidelijk of studentenvisa verlengd worden wegens studievertraging. Het ministerie van OCW heeft wel gezegd dat het mild zal zijn met het hanteren van werkurennormen bij studentenvisa.

Voor meer informatie check deze website van de UvA.

Het is verstandig waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Als iemand verschijnselen van Covid-19 heeft, is dat zeker van groot belang.

Er is eerder onduidelijkheid geweest over de regels waaraan studenten zich moeten houden in hun studentenhuis. Na een oproep van ASVA en andere bonden heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad in een schriftelijke reactie aangegeven dat de verplichte 1,5 meter afstand alleen geldt voor de publieke ruimte, dus niet binnen in je studentenhuis.

Huisgenoten die op hetzelfde adres wonen worden sinds 8 mei 2020 gezien als één huishouden waardoor 1,5 meter afstand houden niet langer noodzakelijk is.