Bestuursvergoeding

Bestuursvergoeding  

De vergoeding van het bestuur komt uit het profileringsfonds van de UvA en HvA. De  0. Bij  bestuursleden van HvA is dit bedrag t wordt aangevuld tot de  bestuursbeurs van de UvA met geld uit de jaarlijkse subsidie van de HvA. Dit jaar  bestaat het bestuur uit twee mensen die bij de UvA studeren, Job en Jules, twee  mensen die bij de HvA studeren, Andra en Emma, en een persoon die bij de VU  studeert, Melissa. 

Dit jaar is er daarom sowieso een bestuurslid dat nog geen bestuursvergoeding krijgt,  en daarnaast is het voor Andra nog niet zeker of die gebruik kan maken van de  regeling van de HvA. Wij willen daarom dit jaar geld beschikbaar stellen om deze  bestuursleden te vergoeden. 

2 per maand. Voor  indien de situatie verandert en Andra wél gebruik kan maken van de regeling van de  HvA, dit natuurlijk met terugwerkende kracht verrekend wordt. 

Voorstel: van 2021 voor de bestuursvergoedingen van Andra Geurtz en Melissa Bakker. EIDSPLAN 

2020 | 2021

Bestuursvergoeding 2021 1