Verkiezingenonderzoek 2006. Politieke voorkeuren van de UvA-student (2007)

Het onderzoeksbureau van ASVA heeft als belangrijkste taak om problemen in de studentenwereld te onderzoeken. Haar bevindingen kunnen objectieve informatie verschaffen aan beleidsmakers in het veld. Maar ook mensen die niet direct werkzaam zijn binnen het hoger onderwijs kunnen gediend zijn bij meer informatie over wat studenten bezighoudt, waaronder politici.

Waarom onderzoek?

ASVA heeft in de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezingen middels dit onderzoek gepoogd om het politieke profiel van de Amsterdamse student in kaart te brengen.

Conclusies in het kort

Net als in voorgaande jaren blijkt de UvA-student een linkse student. De meeste voorgelegde stellingen krijgen een antwoord dat correspondeert met het standpunt van de linkse partijen. Omgekeerd is er voor traditionelere of rechtsere partijen als het CDA en VVD beduidend minder draagvlak.

Een lichte uitzondering op de algemene linkse tendens zijn de meer economische onderwerpen. Een bovengrens aan het inkomen en zo veel mogelijk bescherming voor de werknemer worden bijvoorbeeld niet zo breed gesteund als valt te verwachten op basis van de links-rechtsplaatsing. Studenten zijn op economisch gebied daarom eerder als liberaal te karakteriseren.Rapport: 

Verkiezingenonderzoek 2006.pdf