Tussen wal en schip. Het functioneren van Opleidingscommissies en student-leden.

Voor ASVA zijn studenten van Opleidingscommissies en Studieverenigingen een grote bron van informatie. Echter niet voor elke opleiding bestaat een OC of studievereniging. Daarnaast krijgen we vaak te horen dat het steeds moeilijker wordt voor veel verenigingen, commissies en studentenraden om nieuwe leden te vinden die het werk willen voortzetten. Is het studentenactivisme tanende?

Waarom onderzoek?

Wat is er overgebleven van de inspraakcultuur die ooit zo ver ontwikkeld was aan de UvA? In het onderzoek willen we een overzicht krijgen welke taken de OC’s uitvoeren en hoe de studentenleden in de OC’s deze uitvoeren. Daarbij wordt ook getoetst of de functie die de OC’s in de MUB toegedeeld wordt, ook daadwerkelijk in de praktijk naar voren komt.

Hoe functioneren Opleidingscommissies aan de UvA en wat is de rol van de studenten daarin?

Conclusies in het kort:

Uit het onderzoek kwamen vier hoofdconclusies naar voren: waardering, relatie FSR, onderlinge verschillen en rol docenten.
Ten eerste verdienen de OC’s een betere waardering. De OC is zwak uitgewerkt in de nieuwe na-MUBse bestuursstructuur. De kracht van de OC ligt daarbij in het informele circuit in de opleiding.
Ten tweede kan het contact tussen OC’s en de FSR beter.  De OC’s in de grote clusterfaculteiten worden vaak geconfronteerd met beslissingen die ergens anders zijn genomen. OC’s geven aan dat de FSR een belangrijke stem heeft, waar vaker naar geluisterd wordt. Een betere relatie wordt door beide partijen wenselijk geacht.
Ten derde zijn er grote verschillen tussen de OC’s onderling. Het is vaak aan de OC’s zelf om hun rol en inhoud van algemene taken in te vullen. Men kan onderscheid maken tussen “bijna dode” en “springlevende” OC’s.
Tenslotte zorgt het gebrek aan kennis vaak voor opstartproblemen van studenten die hun weg moeten zoeken tussen ervaren (soms ongeïnteresseerde) docenten.   In het onderzoek is gebleken dat bij een groot aantal OC’s de studenten het voortouw nemen. Maar voor de continuïteit is het belangrijk is dat vooral docenten zich inzetten voor het welzijn van de OC.Rapport: 

PDF icon

PDF – OCOnderzoek – 20100607134305.pdf