Studieloopbaanbegeleiding – Ambities en Praktijk

Om het maximale uit een studie te kunnen halen, is het geen overbodige luxe om iemand om advies te kunnen vragen. De afgelopen tijd zijn er binnen de UvA diverse ontwikkelingen geconstateerd in begeleidingsstructuur van studenten. Een belangrijk concept daarin is studieloopbaanbegeleiding. In dit onderzoek staat het concept van studieloopbaanbegeleiding centraal.

Waarom onderzoek?

Met de recente ontwikkelingen in studieloopbaanbegeleiding zien we dat verschillende actoren andere functies hebben gekregen. De docent speelt bijvoorbeeld vaak een kernrol als deskundige bij loopbaanadvies. Daarnaast worden ouderejaars vaak als tutor voor eerstejaars ingezet. Verder wordt van de student verwacht dat hij zelf een actievere rol gaat spelen in het invullen van zijn studieloopbaan. Met dit onderzoek wordt getracht in kaart te brengen wat de bevindingen zijn van zowel loopbaanbegeleiders als studenten over de recente ontwikkelingen in studieloopbaanbegeleiding.

Conclusies in het kort:

Dat er een nieuw systeem voor studieloopbaanbegeleiding in ontwikkeling is, valt ook af te lezen uit de antwoorden van de respondenten. Waar eerstejaars studenten de tutor als eerste aanspreekpunt zien voor studieloopbaangerelateerde vragen, zouden tweede- en derdejaars studenten als eerst naar de studieadviseur gaan voor advies. Over het algemeen wordt echter, zowel onder eerste- als ouderejaars studenten,  zeer weinig gebruik gemaakt van studentenloopbaanbegeleiding. Studenten zijn in meerdere mate tevreden over de vakinhoudelijke begeleiding, maar in mindere mate over begeleiding met betrekking tot de rest van de studieloopbaan. Studieloopbaanbegeleiders zijn over het algemeen sceptisch over de invloed van studieloopbaanbegeleiding op de prestaties van de student. Wel zijn ze zeer tevreden over de studieloopbaanvaardigheden van studenten, zoals plannen, studieresultaten bespreken en het evalueren van de studievoortgang.Rapport: 

PDF – Studieloopbaanbegeleidingeindrapport12augusuts – 20090812114727.pdf