Studieadviseurs en studenten

Waarom onderzoek?

Zowel studenten als studieadviseurs hebben direct te maken met de uitgebreide keuzemogelijkheden en de reglementen die daarmee verband houden. Studenten moeten keuzes maken om invulling te geven aan de studie. Studieadviseurs moeten continu op de hoogte blijven, zodat zij de student kunnen adviseren bij het maken van een keuze. Het onderzoek naar studenten en studieadviseurs richt zich op de interactie tussen studenten en studieadviseurs aan de Universiteit van Amsterdam.

Conclusies in het kort

De mogelijkheden naast de studie veranderen continu. Het is daardoor voor studenten niet altijd gemakkelijk de juiste informatie te vinden, die bij hen past. Een groot aantal studenten stelt het op prijs regelmatig een oproep te krijgen van de studieadviseur om langs te komen voor een gesprek (44%). De meeste studenten zijn echter wel eens bij de studieadviseur geweest (58%). Studieplanning en studievertraging zijn kwesties die het meest vaak aan de studieadviseur worden voorgelegd.
De meeste studenten zijn tevreden over het advies dat zij van de studieadviseur hebben gekregen (70%). De studenten die geen juist advies hebben gekregen, vinden dit erg vervelend. In een aantal gevallen heeft dit zeer negatief uitgepakt. Zij vinden dat de studieadviseur niet bekwaam genoeg is, over te weinig informatie beschikt, of juist alleen informatie biedt en geen advies.
Veel studenten vinden daarbij dat de studieadviseur moeilijk te bereiken is, omdat de wachttijden te lang zijn, of omdat de spreekuren op ongelukkige tijden vallen.Rapport: 

PDF icon

eindverslag onderzoek studie-adviseurs – 20130305121354.pdf