Studentenhulpverlening aan de HvA

De studententijd is voor HvA’ers vaak een roerige tijd. Zij wonen misschien net op zichzelf, beginnen te ontdekken wat ze met hun leven willen en krijgen bovendien minder aandacht dan ze op de middelbare school gewend zijn geweest. Om studenten zoveel mogelijk bij te staan, bieden veel onderwijsinstelling hulpverlening aan. Ook de HvA biedt verschillende diensten aan voor haar studenten.

Waarom onderzoek?

Dit onderzoek is erop gericht de bekendheid van en de tevredenheid over studentenhulpverlening onder HvA-studenten in kaart te brengen.

Conslusies in het kort:

Naar eigen zeggen zijn HvA-studenten goed op de hoogte van de verschillende diensten voor studentenhulpverlening die de HvA aanbiedt. Daarin bestaat geen onderscheid tussen uitwonende of thuiswonende HvA-studenten. Ook het studiedomein waar de student een studie in volgt heeft geen invloed op de mate waarin studenten op de hoogte zijn. Wel zijn eerstejaars studenten significant beter op de hoogte van de mogelijkheden voor studentenhulpverlening dan ouderejaars studenten. 10% van de studenten zegt wel eens gebruik gemaakt te hebben van een dienst. De studentenhulpverlening wordt voldoende beoordeeld. Door de fusie van de HvA met de UvA verwijst de HvA haar studenten soms door naar diensten van de UvA. 20% van de studenten zegt dit als een drempel te ervaren om gebruik te maken van de diensten.Rapport: 

PDF – rapport studentenhulpverlening HvA – 20090814150547.pdf