Student & homo – Acceptatie in het Amsterdamse studentenleven

Amsterdam staat wereldwijd bekend als Gay Capital. Internationaal loopt Nederland al jaren voorop als het gaat om juridische gelijkheid tussen homo’s en hetero’s.  Toch steken er de laatste jaren geluiden de kop op die wijzen op een tendens van afnemende tolerantie tegenover homoseksuelen.

Waarom onderzoek? 

In dit onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de ervaringen van homoseksuele studenten in Amsterdam. De aanleiding van het onderzoek is het feit dat homoseksuele studenten weinig aandacht krijgen in onderzoek en beleid naar homoacceptatie. Aangezien eerdere rapporten een daling hebben gemeten in de mate van homotolerantie in steden als Amsterdam en Utrecht, was het voor ASVA interessant om de positie van de homoseksuele student onder de loep te nemen.

Conclusies in het kort:

Over het algemeen vindt de student Amsterdam tolerant tegenover homoseksuelen. Toch geeft 42,3% van de homoseksuele respondenten aan wel eens gediscrimineerd te worden vanwege zijn/haar geaardheid. De discriminatie varieert van uitlachen tot bedreigen. Met minder concrete vormen van discriminatie, zoals grappen over homo’s en stereotypering, komt 58% wel eens in aanraking. De UvA-student komt vaker in aanraking met verbale discriminatie terwijl de HvA-student vaker te maken heeft met uitsluiting of verbroken contact naar aanleiding van geaardheid. Ongelijke behandeling door docenten of andere medewerkers van de onderwijsinstelling komt nauwelijks voor. Ten slotte komt uit het onderzoek naar voren dat homoseksuele studenten de discriminatie als onderdeel van hun leven beschouwen en er verder nauwelijks aanstoot aan nemen.Rapport: 

Onderzoeksrapport student en homo ASVA 26juni09.pdf