Student-assistent – Studenten en docenten over studentassistentschapplaatsen

Een student-assistentschap is de uitgelezen kans voor studenten om alvast een kijkje te nemen in de keuken van de wetenschappelijke wereld en om wetenschappelijk talent te ontplooien. Het student-assistentschap kan een opstap naar een wetenschappelijke carrière zijn.

Waarom onderzoek?

Om zo veel mogelijk wetenschappelijk talent aan te trekken, is het voor universiteiten belangrijk dat studenten weten wat de mogelijkheden zijn voor een student-assistentschap. Bovendien is het van belang dat zij weten welke procedure ze moeten doorlopen om aan een student-assistentschap te komen. Dit rapport tracht uit te wijzen in hoeverre studenten bekend zijn met (de weg naar) het student-assistentschap. Daarnaast is onderzocht hoe docenten tegenover student-assistentschappen staan. Zodoende kan aan de hand van dit rapport gekeken worden naar verbeterpunten omtrent het student-assistentschap.

Conclusies in het kort:

Er is onder studenten veel animo voor het vervullen van een student-assistentschap. 71% van de respondenten geeft aan wel open te staan voor een student-assistentschap. Toch weet 90% van de respondenten niet hoe ze aan een plek als student-assistent moeten komen. Dit komt voornamelijk doordat er weinig openheid is over de vacante student-assistentschapplaatsen. Dit blijkt ook uit de manier waarop docenten aan hun student-assistenten komen. Docenten geven aan dat ze vaak bij voorbaat een student op het oog hebben en op die student afstappen. Zowel studenten als docenten vinden dat er meer openheid moet komen over de student-assistentvacatures. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een centrale vacaturewebsite, een mailing naar studenten of advertenties in Folia of op prikborden. Docenten vinden tevens dat er meer geld moet vrijkomen voor student-assistentschappen. Zowel de studenten als de docenten staan positief tegenover de samenwerking tussen de docent en de student-assistent.Rapport: 

PDF – studentassistentschapeindrapport – 20091014163118.pdf