Responsmeter

Een responsmeter dient ertoe te meten hoe goed personen of instanties reageren op hun e-mail.

Waarom onderzoek?

Studenten zitten dikwijls met vragen waar zij per e-mail graag snel antwoord op zouden krijgen van een docent of studieadviseur. Soms blijven deze vragen echter lang liggen, of wordt er zelfs überhaupt niet op de mail gereageerd. In dit onderzoek wordt uitgezocht hoe goed docenten en studieadviseurs van de verschillende UvA-faculteiten reageren op hun e-mail.

Conclusies in het kort:

  • Informatiewetenschappen is het meest responsieve onderwijsinstituut, Taal en Letterkunde het minst.
  • Over het algemeen scoren alle bètaonderwijsinstituten hoog.
  • De non-respons van docenten op mails ligt bij Rechtsgeleerdheid, Pedagogiek en Onderwijskunde ver boven de 50%. Gemiddeld beantwoordden 3 à 4 van de 10 docenten de mail niet.
  • Als docenten reageerden op de e-mail, deden zij dit gemiddeld binnen een dag.
  • Het aantal studenten per sudieadviseurs verschilt sterk per onderwijsinstituut: bij Informatiewetenschappen is er voor elke 300 studenten een studieadviseur, bij Taal en Letterkunde heeft één studieadviseur 1156 studenten.
  • Studieadviseurs reageren gemiddeld binnen een dag op e-mails.

Rapport: 

Factsheet-Responsmeter.pdf