Reflecteren op ASVA – Ledenonderzoek & Bekendheidsonderzoek HvA

De ASVA Studentenvakbond bestaat al bijna zestig jaar. De organisatie komt voort uit het studentenverzet in de roerige periode in en na de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen jaren is er veel om ons heen veranderd, zijn de studenten zelf veranderd en is ook ASVA als organisatie veranderd: zo zijn er verschillende nieuwe diensten voor studenten ontwikkeld en is de achterban van ASVA met de HvA-studenten fors toegenomen.

Waarom onderzoek?

ASVA heeft zich sinds haar bestaan steeds vernieuwd. Het is belangrijk om te blijven reflecteren op de rol die ASVA vervult en in hoeverre deze rol aansluit bij de verwachtingen van ASVA-leden. Sinds een aantal jaar richt ASVA zich, naast de UvA-studenten, ook op HvA-studenten. De HvA-achterban van ASVA is sinds die tijd groeiende. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het in kaart brengen wat de ASVA-leden verwachten van ASVA en hoe ASVA haar leden het beste van dienst kan zijn. Het tweede deel richt zich op het onderzoeken van de bekendheid van ASVA onder HvA-studenten.

Conclusies in het kort

HvA-leden zien ASVA voornamelijk als organisatie die activiteiten ter ontspanning aanbiedt. Dit in tegenstelling tot UvA-leden, die ASVA voornamelijk als inhoudelijke belangenbehartiger zien. Toch geven HvA-leden aan de belangenbehartigende kant van ASVA belangrijk te vinden. Zowel HvA-leden als UvA-leden vinden het lastig om te beoordelen of ASVA de belangenbehartigende taak goed uitvoert. Een uitzondering hierop zijn de studiegerichte onderwerpen en het op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onderwijsland. Studenten geven aan positief te zijn over de manier waarop ASVA de belangenbehartigende rol op deze gebieden invult. De meeste leden zijn goed op de hoogte van de diensten die ASVA aanbiedt. Leden maken echter weinig gebruik van de aangeboden diensten (de respondent maakt gemiddeld van 1.1 dienst gebruik). Wel verwachten de leden in de toekomst van één of meerdere diensten gebruik te maken.

De bekendheid van ASVA onder HvA-studenten is niet groot. 70,1% van de respondenten geeft aan ASVA niet te kennen. Ouderejaars studenten en studenten die in Amsterdam wonen kennen ASVA vaker. Ook hangt de bekendheid van ASVA samen met het studiedomein. De meeste studenten die bekend zijn met ASVA kennen ASVA van kamerbemiddeling of fietsverkoop.

eindrapport reflecteren op ASVA.pdf