Panelonderzoek toponderwijs

Waarom onderzoek?

ASVA heeft de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. De term ‘kwaliteit’ kan echter verschillend geïnterpreteerd worden. Is kwaliteit per se toponderwijs of zoeken studenten de kwaliteit van hun odnerwijs ook elders? Het ASVA onderzoeksbureau legde een aantal vragen voor aan het studentenpanel om hierachter te komen.

Conclusies in het kort

Een ruime meerderheid (69%) van de respondenten zegt voldoende uitdaging te vinden in de studie. De extra uitdaging halen de meesten uit (betaald of onbetaald) werk en meestal niet uit extra opdrachten of een verdiepingsprogramma binnen de studie. Toch geeft 87% van de respondenten aan een topmaster te overwegen. Deze studenten volgen echter wel liever een topmaster aan een reguliere instelling dan aan een topinstelling. 78% van de respondenten vindt dat een topopleiding niet duurder zou moeten zijn dan een reguliere opleiding. Rapport: 

PDF icon

Inleiding.pdf

PDF icon

1De uitdaging.pdf

PDF icon

2Waarom een topopleiding.pdf

PDF icon

3Stellingen over topopleidingen.pdf

PDF icon

4Conclusie.pdf