Over het kastje en de maar – Een inventarisatie van problemen bij inschrijvingen (2006)

Elke student heeft er wel eens mee te maken: problemen bij het inschrijven. Een vak zit vol, door administratieve redenen blijk je toch niet inschreven te zijn of goedkeuring van een vak verloopt traag. Dit onderzoek gaat over de problemen van inschrijvingen bij de Amsterdamse student.

Waarom onderzoek?

Veel studenten klagen over problemen met inschrijven. De kritiek gaat vaak uit naar onduidelijkheid of traagheid van de kant van de universiteit. Het doel van dit onderzoek is om de problemen die zich voordoen bij het inschrijven in kaart te brengen.

Conclusies in het kort:

Studenten weten vaak niet dat inschrijving voor vakken of tentamens noodzakelijk is. Studenten wijten dit voornamelijk aan de informatievoorziening door de universiteit. De informatievoorziening kan inderdaad beter. Toch kan gesteld worden dat de student, door even iets beter onderzoek te verrichten, er wel degelijk achter kan komen of en wanneer er inschrijftermijnen zijn. Plaatsing voor vakken gaat doorgaans alleen mis als de student niet aan de ingangseisen voldoet of als het om een keuzevak gaat. Slechts twee van de 179 respondenten heeft studieverstraging opgelopen door inschrijvingsproblemen.Rapport: 

PDF icon

PDF – inschrijvingenonderzoek – 20100607132656.pdf