Opkomst of afgang? Niet-stemmers over de studentenraadverkiezingen 2005

Waarom onderzoek?

ASVA vindt medezeggenschap erg belangrijk voor de student. Toch lijkt de Amsterdamse student medezeggenschap zelf niet zo belangrijk te vinden. De lage opkomst (12,5%) bij verkiezingen in 2005 voor de studentenraad (één van de belangrijkste medezeggenschapsraden in onderwijswereld) illistreert dit. Tijd voor het ASVA onderzoeksbureau om te kijken wie de niet-stemmende student is…

Conslusies in het kort

De belangrijkste reden dat studenten niet gestemd hebben, is dat ze niet wisten op wie ze zouden moeten stemmen of dat ze het vergeten waren. Daarna volgt dat studenten zich niet betrokken genoeg voelen bij studentenpolitiek. Nog een reden om niet te gaan stemmen was dat de studentenraad toch geen invloed zou kunnen uitoefenen. 

Volgens de conlusie in 2005 lag de lage opkomst voornamelijk aan slechte informatievoorziening over de kandidaten en de partijen die deelnamen aan de verkiezingen. Medio 2012 kan gesteld worden dat studenten tijdens de verkiezingstijd worden doodgegooid met foldertjes over de kandidaten en de partijstandpunten. De opkomst is bijna met 10% gestegen ten opzichte van 2005. In mei 2012 heeft 21% van de studenten gestemd. Rapport: 

PDF icon

Opkomst of afgang.pdf