Macht en inspraak – Een onderzoek naar de stand van zaken binnen de Amsterdamse medezeggenschap

Waarom onderzoek?

Slechts één op de negen studenten liet in de periode van dit onderzoek zijn stem horen bij de verkiezingen van de medezeggenschapsraden. Er gingen stemmen op dat dit zou komen dat deze studenten tevreden zouden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Dit waren slechts speculaties. Het ASVA onderzoeksbureau ging op zoek naar een antwoord op de vraag: wat willen studenten met de medezeggenschap?

Conclusies in het kort:

Uit het onderzoek kwam een aantal punten naar voren waardoor de opkomst van de verkiezingen voor de medezeggenschapsraden zo laag waren. Om te beginnen was er weinig interesse voor de onderwerpen waarover de medezeggenschapsraden invloed hebben. Verder had het overgrote deel van de studenten het gevoel dat de invloed van de medezeggenschapsraden zo summier was, dat stemmen toch geen zin zou hebben. Ten slotte hadden veel studenten het gevoel dat de bestuurders helemaal niet zaten te wachten op de inbreng van studenten. In 2005 is een nieuw onderzoek gedaan naar de opkomst van de verkiezingen voor de studentenraden. Daar was de opkomst iets hoger dan in 2002, namelijk 12,5 procent. In 2012 was de opkomst 21 procent. Over de afgelopen tien jaar, valt dus een stijgende lijn te ontdekken in de opkomst voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraden.Rapport: 

PDF icon

Macht en inspraak.pdf