Liever een schuld dan op een houtje bijten – studieschuld

Elke student heeft recht op studiefinanciering. Daarnaast krijgen zij de kans om een lening af te sluiten. De trend van de afgelopen jaren lijkt te zijn dat studenten niet alleen lenen om hun studie(materiaal) te bekostigen, maar ook om luxe als uitgaan en kleding te bekostigen. Tegelijkertijd is de studieschuld een veelbesproken onderwerp in de politiek.

Waarom onderzoek?

Het Nibud heeft onlangs een onderzoek gepresenteerd aangaande de studieschuld in Nederland. Folia en Havana hebben in samenwerking met het ASVA onderzoeksbureau een kort onderzoek uitgevoerd naar de studieschuld van de Amsterdamse student, om  inzicht te verkrijgen in de specifieke situatie in Amsterdam. Folia en Havana hebben een artikel gewijd aan de studieschuld van de Amsterdamse student: hoe hoog is deze, wat is de reden dat studenten lenen, en wat vinden studenten van hun studieschuld.

Conclusies in het kort

Ruim driekwart van de Amsterdamse studenten heeft een studieschuld. Ondanks dat veel studenten niet weten wat hun schuld bedraagt, kan geconcludeerd worden dat de hoogte van de studieschuld in Amsterdam hoger is dan het landelijke gemiddelde. Ondanks dat de studieschuld door de meerderheid als normaal wordt ervaren, maken veel studenten zich (wel eens) zorgen over hun schuld.

Hieronder het artikel dat gepubliceerd is in zowel Folia als Havana.Rapport: 

Liever een schuld dan op een houtje bijten – studieschuld – mei 2011.pdf