International & Dutch, in touch?

UvA heeft een internationaal karakter hoog in het vaandel staan, en bevordert uitwisseling tussen Nederlandse en internationale studenten. Maar hoe ervaren internationale studenten hun verblijf in Amsterdam, en hoe reageren Nederlandse studenten op hun aanwezigheid?

Waarom onderzoek?

Om te kunnen peilen hoe het contact verloopt tussen beide groepen studenten en wat hieraan nog verbeterd kan worden, zijn zowel aan Nederlandse als internationale studenten studerend aan de UvA vragen gesteld over het type en de mate van contact. Ook is op zoek gegaan naar eventuele verbeterpunten op de huidige situatie.

Conclusies in het kort

Zowel Nederlandse als internationale studenten vinden onderling contact belangrijk, hoewel men elkaar buiten de UvA maar zelden tegenkomt. Een hoger percentage internationale studenten heeft contact met Nederlandse dan andersom, al zouden Nederlandse studenten, ondanks hun wat uitgebreidere sociale netwerk in Amsterdam, ook graag meer in contact komen met internationale studenten. Belangrijk vinden zij hierbij het verbeteren van taalvaardigheid, het leren kennen van een andere cultuur en het opbouwen van een netwerk. Over het algemeen waarderen internationale studenten hun verblijf in Amsterdam, al staat de UvA-bureaucratie ze vaak tegen, en daarnaast ook (onvermijdelijk) het weer.Rapport: 

International & Dutch – 20110805150857.pdf