In den vreemde: Een onderzoek naar de faciliteiten voor uitwisselingsstudenten aan de UvA.

Waarom onderzoek?

Met het ondertekenen van de Bologna-verklaring in 1999 is de internationalisering van het hoger onderwijs van start gegaan. Studenten krijgen nu de kans om  buiten hun eigen land (een deel van) hun studie te volgen. Om in een vreemd land wegwijs te worden aan een hoger onderwijsinstelling, is het noodzakelijk dat de faciliteiten van de ontvangende universiteit inspelen op de uitwisselingsstudenten. In dit onderzoek komen de faciliteiten van de UvA hieromtrent aan bod.

Conclusies in het kort

In 2004 waren er drie organisaties die internationale studenten hielpen met wegwijs worden in Amsterdam. Deze organisaties zijn het Bureau International Samenwerking (BIS) voor het helpen met huisvesting, het International Student Network (ISN) voor het sociale leven binnen Amsterdam en de Foreign Student Advisors van de UvA. Wat betreft BIS zijn studenten niet tevreden over de kamers die zijn toegewezen krijgen. Over ISN zijn studenten over het algemeen tevreden over de hulpverlening, maar zij verlangen wel meer persoonlijk contact. De Foreign Student Advisors zijn ten slotte slecht bereikbaar. Over het algemeen vinden internationale studenten Amsterdam een (te) dure stad om te wonen en studeren. De verbetering zou volgens de studenten gehaald kunnen worden uit betere informatieverstrekking en intensiever contact, ook reeds voor aankomst in Amsterdam.Rapport: 

PDF icon

In den vreemde.pdf