Honoursprogramma’s – Excellentie aan de UvA

Om de excellentie en differentiatie onder Nederlandse studenten te stimuleren, bieden steeds meer universiteiten zogenaamde ‘honoursprogramma’s’ aan. Deze studietrajecten moeten uitdagend en verzwaard onderwijs bieden aan studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere hoger onderwijs biedt. Naast universiteiten bieden ook steeds meer hogescholen honoursprogramma’s aan.

Waarom onderzoek?

Aangezien honoursprogramma’s in Nederland een relatief nieuw verschijnsel zijn, is er nog niet veel onderzoek naar verricht. Voor ASVA is het voornamelijk van belang te weten of de honoursprogramma’s de student de gewenste uitdaging bieden. Dit onderzoek heeft ten eerste als doel om de honoursprogramma’s aan de UvA in kaart te brengen. Ten tweede richt dit onderzoek zich op ervaringen met en meningen over de honoursprogramma’s.

Conclusies in het kort:

Honoursprogramma’s richten zich op het verdiepen van het reguliere bacheloronderwijs. Ondanks het toenemende aantal honoursprogramma’s hebben nog weinig studenten deelgenomen aan een honoursprogramma. Wel heeft ongeveer de helft van de ondervraagde studenten wel eens deelname overwogen. Belangrijke motivaties om deel te nemen aan een honoursprogramma zijn uitdaging, verbeterde positie op de arbeidsmarkt, of het samenwerken met andere gemotiveerde studenten.  Studenten geven een aantal obstakels aan om deel te nemen aan een honoursprogramma. Zo worden ze weinig gestimuleerd door de opleiding en vinden ze dat de honoursprogramma’s vroeg beginnen (in het eerste of begin tweede jaar) zodat ze al heel vroeg de bewuste keuze moeten maken om te willen excelleren. Bovendien zien studenten het als obstakel dat ze extra geld moeten betalen voor excellent onderwijs.Rapport: 

PDF icon

PDF – Honoursprogrammarapport_definitieveversie – 20090812120537.pdf