Evaluaties Geëvalueerd

Het afnemen van evaluaties behoort tegenwoordig tot de beleidspraktijk. Herziening van onderwijs wordt van groot belang gevonden. Doel van de evaluaties is de mening van studenten op een gestructureerde wijze kenbaar te maken.

Waarom onderzoek?

Aanleiding van dit onderzoek was kritiek op de verschillende manieren van evalueren aan opleidingen. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de evaluaties? Worden ze besproken in de opleidingscommissie en onderneemt deze vervolgens gepaste actie? Kortom: hoe wordt er omgegaan met evaluaties aan de UvA?

Conclusies in het kort:

Het is mogelijk om een driedeling te maken in de gebruikte evaluatiesystemen. Naast Uvalon is er sprake van opleidingsspecifieke schriftelijke enquêtes en mondelinge evaluatie-interviews. Op de meeste onderwijsinstituten wordt gewerkt met een combinatie van deze drie. De kwaliteit van de evaluaties loopt sterk uiteen.
De uitkomsten van deze evaluaties worden verwerkt tot een samenvatting. Deze behoort besproken te worden in de opleidingscommissie. Bij ruim driekwart van de opleidingen speelt de OC een rol in de bespreking en verwerking van de evaluaties. Deze rol wordt echter per OC anders ingevuld. Daar waar de OC geen deel heeft in de behandeling van de evaluatieresultaten, gaan ze, als ze tenminste behandeld worden, direct naar het OWI.
Het blijkt dat als de uitkomsten van de evaluatie ‘ergens blijven hangen’, er een zogenaamde ‘evaluatiemoeheid’ optreedt. Studenten, in dit geval, nemen niet meer de moeite om evaluaties in te vullen of bij te wonen. Evaluatiemoeheid kan voorkomen worden door actief met de uitkomsten van de evaluaties om te gaan.Rapport: 

PDF icon

PDF – verslag evaluatie onderzoek – 20100607130148.pdf