Cum laude langs de meetlat

Waarom onderzoek?

Als je cum laude bent afgestudeerd, klinkt dat als een hele prestatie. Maar wat is cum laude eigenlijk? Het ASVA onderzoeksbureau ging op zoek naar wat een cum laudegraad aan de UvA inhoudt.

Conclusies in het kort

Er bestaat geen eenduidig antwoord op wat een cum laudegraad aan de UvA inhoudt. De regeling voor cum laude verschilt per faculteit, en soms zelfs per opleiding. Bij alle opleidingen wordt een bepaald gemiddelde geëist. Sommige opleidingen stellen daarnaast een maximum aantal herkansingen, onvoldoendes of vrijstellingen. Andere opleidingen maken het nog lastiger door te stellen dat er geen cijfer lager dan een 7 mag worden gehaald, of aanvullende eisen voor de scriptie. De moeilijkste cum laudegraad bestaat uit alle voorgaande eisen, een maximum tijdsbepaling voor de studie en geen onvoldoendes. 

Het is overigens niet zo dat de opleiding met de laagste moeilijkheidsgraad ook de meeste cum laudestudenten voortbrengt. De opleiding Rechten heeft bijvoorbeeld de laagste cum laudeëisen, maar ook het laagste percentage cum laudestudenten.

Hoe verschillend de cum laudeëisen ook per opleiding zijn, cum laude geslaagd zijn blijft een prestatie die wel degelijk iets zegt over de kwaliteiten van een student. De student heeft het per definitie beter gedaan dan zijn niet-cum laude medestudenten.