ASVA studentenvakbond in perspectief: Een beeld van de toekomst

Waarom onderzoek?

Met het samenvoegen van drie studentenorganisaties in 1999 was de ASVA studentenvakbond geboren. Over de koers die deze nieuwe studentenorganisatie zou moeten gaan varen, bestond geen eenduidige mening. Sommige besturen vonden dat de taak van ASVA voornamelijk in het informeren lag. Andere bestuursjaren kozen toch ook voor een sterke lobby om de belangen van de student te behartigen. In 2004 werden de verschillende koersen die ASVA zou kunnen varen geëvalueerd.

Conclusies in het kort

De algehele conclusie was destijds dat zowel belangenbehartiging als dienstverlening belangrijke taken zijn van de ASVA studentenvakbond. Wel is gebleken uit het onderzoek dat ASVA destijds meer potentie had. Zo zou ASVA een duidelijkere stem kunnen laten horen tijdens de lobby en de bekendheid van ASVA onder studenten zou beter kunnen. Rapport: 

PDF icon

ASVA – Een beeld van de toekomst.pdf