10 jaar BaMa: Succes of mislukking?

Tien jaar geleden werd de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Maar is het nieuwe hoger onderwijssysteem een succes? Worden alle kansen die het biedt gegrepen? Of is het toch eerder een mislukking en zijn politici en beleidsmakers niet genoeg op hun hoede geweest voor de valkuilen van het systeem? ASVA vroeg tien deskundigen hun visie hierop te geven. 

N.b. Tien jaar geleden stelde het ASVA onderzoeksbureau een zelfde soort bundel samen. In deze bundel lieten dertien deskundigen hun licht schijnen over de kansen en valkuilen van de bachelor-masterstructuur. Dit onderzoek verscheen onder de naam: ‘Twee fases, één gedachte. Het grote bachelor-master handboek.’Rapport: 

ASVA onderzoek 10 jaar bama.pdf