Problemen in het Hoger Onderwijs

ASVA wil dat studenten worden uitgedaagd in hun onderwijs. De kwaliteit van het HBO onderwijs is zorgwekkend, maar ook op het WO daalt de kwaliteit. De overheid zou een flinke impuls moeten geven aan het onderwijs in Nederland, maar kiest ervoor te bezuinigen. De financiering vanuit Den Haag blijft al jaren achter bij de stijgende studentenpopulatie, waardoor de onderwijskwaliteit onder druk staat. Met de bezuinigingen van het huidige kabinet komen onderwijsinstellingen voor onmogelijke vragen te staan: het aantal contacturen omlaag? Docenten ontslaan? Kleine opleidingen afschaffen? Kwaliteit verlagen?

Op de UvA en de HvA wordt bezuinigd, er wordt gedacht in rendementen en het ontbreekt het College van Bestuur aan visie. Begrippen als onderwijskwaliteit, interdisciplinariteit en excellentie zie je zelden scherp gedefinieerd in beleid van de UvA en de HvA. Daarnaast heeft de samenwerking tussen de UvA en de HvA geen duidelijke meerwaarde voor de student. Zo is er geen gezamenlijke visie over hoe de twee instellingen elkaar op onderwijsgebied aanvullen. ASVA is voorstander van verdere samenwerking, maar het karakter van het HBO onderwijs dient absoluut te worden gewaarborgd. Een UvA stempel op de HvA drukken is de verkeerde weg, zo is gebleken uit ervaringen. De wijze waarop de HvA omgaat met lectoraten, internationalisering en de nadruk die zij legt op universitaire en Phd titels voor medewerkers is daarom alarmerend.

Enkele voorbeelden waar de bezuinigingen toe leiden op de UvA en de HvA zijn: overvolle werkgroepen, overwerkte docententeams en gebrekkige feedback op eindscripties. De gevolgen van het regeerakkoord voor het Hoger Onderwijs heeft ASVA – middels een debat en een tour langs colleges op de UvA en de HvA – eind november 2010 onder de aandacht gebracht bij studenten.