Commissie Financiën

[02-06-2015]

In de vergadering van vandaag is het interview schema met de voorgestelde kandidaten voor de Financiële Commissie overeen gekomen met de aanwezige leden. De interview sessies met de voorgestelde commissieleden zullen plaatsvinden van woensdag 3 juni tot en met maandag 8 juni. Een sollicitatiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de pre-commissie zal de interviews houden. De sollicitatiecommissie zal verslag uitbrengen aan de pre-commissie nadat alle interviews zijn afgerond. Verder is de formatie van een secretariaat ter ondersteuning van de Financiële Commissie besproken. De sollicitatiecommissie is de ruimte gegeven om in de geplande gesprekken met de voorgestelde commissieleden te spreken over de invulling van het secretariaat, bijv. door het aanstellen van een of meer studenten of promovendi. Tijdens de interviews zal aan de voorgestelde commissieleden onder meer worden gevraagd te reflecteren op het concept mandaat voor de Financiële Commissie. 

[29-05-2015]
Afgelopen week is het concept mandaat en de concept samenstelling van de commissie Financieen gepresenteerd aan de academische gemeenschap. Bij goedkeuring kan de gemeenschap aan de slag. Iedereen uit de academische gemeenschap kan zijn input geven door te mailen naar committees@uva.nl 

Het mandaat van de commissie financiën:

1. Onderzoek de financiële stand van zaken aan de UvA en UvA Holding BV (voor zover nodig worden de financiële relatie en financiële vervlechting met de HvA deel van het onderzoek) van de afgelopen twintig jaar tot op het heden, zowel de externe financiering als de interne allocatie. Dit houdt onder andere de volgende lijst van belangrijkste onderwerpen in:

a. Financiële rapportage (bijv. besteed aandacht aan het verschil tussen de jaarbudgetten en de jaarverslagen, en het waarderen van derivaten en wijzigingen hierin);

b. Intern allocatiemodel, en ontwikkelingen / veranderingen in dat model;

c.  Speciale fondsen van allerlei aard en reserves;

d. Verschillende manieren van kostenberekening (huisvestingskosten, afschrijvingen, kapitaalkosten, gebruik van reserves);

e. Andere onderwerpen die aan het licht komen tijdens het onderzoek en door de commissie of de academische gemeenschap belangrijk genoeg gevonden worden om mee te nemen in het onderzoek.

2.  Onderzoek de oorzaken en gevolgen van eerder genomen financiële beslissingen.

3.  Met regelmaat resultaten van het onderzoek presenteren aan de academische gemeenschap van de UvA.

4. Verken, mits er genoeg tijd is, mogelijke alternatieve financiële scenario’s (opties voor interne en externe financiering) en mogelijkheden en risico’s voor de toekomst, die uit de resultaten kunnen worden afgeleid, ook op basis van vergelijkingen met andere universiteiten in Nederland en daarbuiten.

5. Presenteer de resultaten van alle onderzoeken aan het CvB, de hele academische gemeenschap van de UvA en het brede publiek.

De noodzakelijke ondersteuning van het onderzoek moet beschikbaar gesteld moeten worden door het CvB, zodat de commissie financiën haar mandaat kan uitvoeren. Daarnaast is de volledige medewerking van het CvB en andere betrokken organen noodzakelijk gedurende het hele onderzoek, conform de verbintenis van het CvB aan geheel financiële transparantie.

Voorgestelde samenstelling

1.         Voorzitter

Femke Halsema
Voormalige politicus; voormalig voorzitter van de Amarantis-onderzoekscommissie.

2.         Vicevoorzitter

Victor Eiff
Directeur College van Toezicht Auteurs- en Naburige Rechten; voormalig directeur van de Rekenkamer van de gemeente Amsterdam

3.         Secretaris

Reier Hendrikse
Promovendus en expert op het gebied van financiële geografie

4.         Onderzoeker juridische financiële zaken

Hester Bais
Jurist, oprichter van Bais Legal en expert op het gebied van juridische financiële kwesties

5.         Onderzoeker vastgoedzaken

Dick Schuiling
Universitair hoofddocent en expert op het vlak van stedenbouw en vastgoed

6.         Onderzoeker boekhouding

Hendrik van Moorsel
Expert op het gebied van boekhouding met uitgebreide ervaring in de publieke sector

7.         Onderzoeker interne allocatie

Paul Wouters
Hoogleraar Sciencetometrics;  directeur Centre for Science and Technology Studies (CWTS)

[21-05-2015]
The preparatory working group for the Finance Committee agreed on wednesday 20th of May on a short-list of potential candidates for the Finance Committee. This short-list was informed by consultation with financial experts from within and outside the University of Amsterdam and preliminary contacts with potential candidates to inquire about their interest, motivation, and availability.

The preparatory working group has identified four areas of financial expertise necessary within the Finance Committee: (i) financial legal matters, (ii) real estate property, (iii) accountancy, and (iv) internal allocation. In addition, the working group recognizes the need for the positions of chair and secretary. The chair is required to comply with the following set of criteria: a track record of research committee chairing experience, reliability, good communicative skills, and the ability to act as binding force within the committee.

The short-list of proposed candidates and the final draft mandate will be distributed on Friday, 22 May, for the purpose of consultation with the academic community. All staff members and students are invited to contact the preparatory working group in case of comments and/or objections. By Wednesday, 27 May, we hope to have obtained the consent of the academic community and to proceed with the application procedure.