Commissie Democratie

De commissie democratisering en decentralisering zal onderzoek doen naar de verschillende ideeen die leven binnen de academische gemeenschap ten aanzien van inspraak van studenten en docenten en de bestuurscultuur. De commissie zal deze ideeen uitwerken en ter instemming voorleggen aan de academische gemeenschap. Het College van Bestuur en de academische gemeenschap hebben afgesproken dat de uitspraak van de academische gemeenschap bindend gemaakt zal worden. Dat betekent dat de uitkomst van deze commissie geimplementeerd zal worden. Meer informatie is te vinden op de website www.commissiedd.nl.