Hervormingscommissies UvA

De bezettingen van het begin van dit kalenderjaar hebben een hoop losgemaakt in het hoger onderwijs. Niet alleen aan de Universiteit van Amsterdam, maar in heel Nederland is er een debat ontstaan over de inspraak van studenten en docenten en het doorgeschoten rendementsdenken.

Om aan de UvA een verandering te garanderen worden twee commissies in het leven geroepen door de academische gemeenschap. Deze twee commissies moeten antwoorden bieden op de vragen waar het in het verleden mis ging met het financieringsbeleid van de UvA en welke vorm van democratie gewenst is binnen de universiteit. 

ASVA is een van de constituerende partijen bij de totstandkoming van deze commissies. Samen met de medezeggenschapsraden en de actiegroepen worden in voorbereidende werkgroepen voorstellen opgezet voor de academische gemeenschap met betrekking tot de opdracht en invulling van deze commissies. 

Via deze pagina kun je op de hoogte blijven van de stappen die gezet worden naar een nieuwe Universiteit van Amsterdam.