Alfapact

WAT IS HET ALFAPACT?

De geesteswetenschappen staan de laatste jaren onder druk. Opleidingen worden afgeschaft (Fins, Roemeens, Portugees en Theologie), plekken waar geesteswetenschappers zich inzetten voor de maatschappij worden wegbezuinigd (Kennispunt Universiteit Utrecht) en de werkloosheid onder geesteswetenschappers is erg hoog (9% t.o.v. 6% Bèta/Gamma afgestudeerden).

Dit terwijl de maatschappij veel baat heeft bij de geesteswetenschappen. Bij ASVA denken wij dat de maatschappij, het bedrijfsleven en de geesteswetenschappen elkaar beter moeten vinden. De geesteswetenschappen hebben namelijk een ontzettende innovatiekracht, wat groeiende sectoren zoals Big Data en eScience wel laten zien. Maar geesteswetenschappers kunnen ook op een andere manier nuttig zijn voor het bedrijfsleven. Studenten wijsbegeerte worden getraind in de logica, kunsthistorici hebben een ontwikkeld besef van schoonheid, studenten Italiaans kennen de Italiaanse cultuur. Dus waarom werken er niet meer masterstudenten wijsbegeerte bij strategische afdelingen van de financiële instellingen, of zijn er niet meer kunsthistorici tevens marketeer? Laatst werd bekend dat bij het Fyra-project ruim 11 miljard euro verloren is gegaan. Zouden de problemen rond Fyra zo groot zijn geweest als er mensen bij het project betrokken waren die verstand hadden van de Italiaanse cultuur en manier van zaken doen? Bovendien zou het mooi zijn als meer afgestudeerde masterstudenten zouden kiezen voor een carrière in het onderwijs; er is met name een groot tekort aan docenten Duitse taal en klassieke talen.

Dit mooie pact is geinitieerd door de ASVA studentenvakbond en gaat eigenlijk over de meerwaarde van de alfawetenschappers. Ik vind dit belangrijk. De discussie over met name valorisatie heeft de neiging om zich snel te richten op economisch bruikbare kennis. Dit is van het allergrootste belang. De geesteswetenschappen zijn echter van algemeen belang voor iedreen om te kunnen reflecteren op waar we vandaan komen, wie we zijn en hoe de wereld verder in elkaar zit. Het is derhalve goed dat er aandacht is voor dat Alfapact om de samenleving en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden en studenten bijvoorbeeld via stages aan maatschappelijke sectoren te binden. De mensen van het Alfapact werken dit uit. Ik kijk hiernaar uit.

Minister Bussemaker tijdens algemeen overleg over wetenschapsbeleid (03-12-13)

Om voorgaande redenen heeft ASVA studentenvakbond de intentie een Alfapact vorm te gaan geven, waarbij de geesteswetenschappen dichterbij de maatschappij en het bedrijfsleven worden gebracht. Want wij denken dat de kansen die de geesteswetenschappen, de maatschappij en het bedrijfsleven elkaar te bieden hebben nog lang niet genoeg benut worden. Onder meer door middel van stages voor geesteswetenschapstudenten, betere voorlichting over banen in het onderwijs, het behouden van unieke kleine geesteswetenschappelijke studies in Nederland en het aanmoedigen van ondernemerschap onder geesteswetenschappers denken wij dat te kunnen bewerkstelligen.