ASVA woedend op UvA voor falen bij wangedrag

ASVA: UvA moet oude klachten herzien en decaan ontslaan

Voor de derde keer in twee jaar is er in het NRC te lezen dat de Universiteit van Amsterdam
het heeft nagelaten adequaat te reageren op meldingen van grensoverschrijdend gedrag
door docenten. Nadat een student een gegrond verklaarde klacht heeft ingediend, heeft de
universiteit het verzaakt een vervolgonderzoek naar de desbetreffende docent in te stellen
en heeft de docent nog jaren gedoceerd. De ASVA Studentenvakbond verafschuwt het dat de
UvA haar studenten niet beschermt en dat de beklaagde docent nog jaren zonder
consequenties werkzaam was.


Het is zes maanden geleden dat ASVA een demonstratie mede organiseerde om te eisen dat
de UvA proactiever om zou gaan met klachten, toekomstig en verleden. Blijkbaar is deze
oproep in de wind geslagen. Er is immers weer bevestigd dat, in het geval van
grensoverschrijdend gedrag, het effectiever is om contact op te nemen met de NRC dan een
officiële klacht in te dienen bij de UvA. Pas nadat een journalist interesse heeft getoond, is
de docent op non-actief gesteld en een onderzoek gestart. Zolang de reputatie van de UvA
niet op het spel staat, blijven oude klachten liggen. Onacceptabel. Daarom eisen wij dat de
ombudsfunctionaris van de UvA alle oude klachten en groepen anonieme meldingen over
grensoverschrijdend gedrag heroverweegt en waar nodig onderzoeken start.

Dat de decaan van de faculteit geesteswetenschappen, Fred Weerman, heeft besloten geen
onderzoek in te stellen, illustreert waarom de beslissing daartoe niet bij een bestuurder
kan liggen. Decanen moeten in deze situatie de belangen van zowel de docent als de
student vertegenwoordigen en dat is niet te verenigingen. Voor de tweede keer heeft Fred
Weerman laakbaar gehandeld, de eerste keer door geen onderzoek in te stellen en nu door
dat ruim te laat te doen. Het is tijd voor Weerman om op te stappen.