ASVA teleurgesteld over gebrek aan concrete afspraken studentenhuisvesting

Gisteren zijn de samenwerkingsafspraken van de gemeente, de woningcorporaties (AFWC) en
Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) bekend gemaakt. ASVA is teleurgesteld dat er
in deze afspraken te weinig concrete invulling gegeven aan de uitdagingen op het gebied van
studentenhuisvesting. Dit gebrek aan aandacht in de samenwerkingsafspraken vraagt wat
ASVA betreft om concretere afspraken tussen de Gemeente, woningcorporaties,
onderwijsinstellingen en studenten. Henk van den Bosch, secretaris bij ASVA
Studentenvakbond: “Dat de gemeente Amsterdam wel het Landelijk Actieplan
Studentenhuisvesting ondertekent, maar vervolgens geen concrete afspraken durft te maken is
gênant.”


In 2022 ondertekende de gemeente Amsterdam het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
(LAS) en deed hiermee de belofte om streefcijfers op te stellen voor het aantal te bouwen
studentenhuizen in Amsterdam. In het verleden werden afspraken en streefcijfers over
studentenhuisvesting in Amsterdam vastgelegd in het Convenant Studentenhuisvesting. Na het
niet verlengen van het convenant door de gemeente in 2022 zijn de ambities op het gebied van
studentenhuisvesting enorm gedaald. De betrokken partijen (onderwijsinstellingen,
woningcorporaties, gemeente en studenten) zijn nog wel met elkaar in gesprek, maar de
gemeente is, ondanks de belofte, niet bereid nieuwe streefcijfers op te stellen voor het aantal te
bouwen studentenwoningen. Henk van den Bosch: “Ik roep de wethouders op toch in gesprek
te gaan over het maken van streefaantallen. Niet alleen is dat in lijn met de belofte die is
gedaan door het LAS te ondertekenen, maar het brengt ook duidelijkheid voor studenten.”
Op dit moment is het woningtekort voor studenten 4.000 woningen. Dit loopt op tot een tekort
van minimaal 13.000 woningen in 2030. ASVA hoopt dat dit niet zover hoeft te komen.