Bestuur 2019|2020

Emma Hilde Fuchs – voorzitter

22 jaar, studeert bachelor Theaterwetenschap aan de UvA

Belangrijke portefeuilles: Pers & Media, Onderwijs wo, Onderwijs hbo, Diversiteit, Studieverenigingen wo, Studieverenigingen hbo, LSVb, Zoekcommissie, Lustrum, CMR

emma@asva.nl | 06-41786089

Wietske Dotinga – vicevoorzitter

24 jaar, studeert master Publieksgeschiedenis en master Informatiekunde aan de UvA

Belangrijke portefeuilles: Medewerkersbeleid, LSVb, ISO, Studentenhuisvesting, Onderwijs wo, Onderwijs hbo, Sollicitatiecommissie, Systeembeheer

wietske@asva.nl

Jamie van den Berg – penningmeester | secretaris

22 jaar, studeert bachelor Politicologie aan de UvA

Belangrijke portefeuilles: Studentenhuisvesting, OV en Fiets, ISO, Sollicitatiecommissie, ALV, OeCie, CSR

jamie@asva.nl

Amy Renckens – algemeen bestuurslid

23 jaar, studeert master Sociology (Gender, Sexuality and Society) aan de UvA

Belangrijke portefeuilles: Marketing & Infoteam, Secretariaat, Academy, Onderzoeksbureau, Evenementen & Projecten, Rechtsbureau, Diversiteit, Alumni, Lustrum, Verenigingscommissie, Introductieperiodes

amy@asva.nl

Vragen aan het bestuur? Mail bestuur@asva.nl.

De beleidsplannen van het ASVA-bestuur zijn hier te vinden.

Een overzicht van de oud-besturen vind je hier.