Onderzoek: geen enkel draagvlak voor bètafusie onder studenten

Amsterdam, 19-11-2013

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau van de ASVA studentenvakbond blijkt dat een overgrote meerderheid van de bètastudenten van de UvA tegen een fusie van hun faculteit met de bètafaculteiten van de VU is. Dit bewijst wederom dat bestuurders de studenten negeren.   Hoewel studieverenigingen en studentenorganisaties zich al een half jaar uitspreken tegen de plannen van de Colleges van Bestuur van de UvA en de VU om de bètafaculteiten te fuseren, blijven deze volhouden dat er ook onder de studenten draagvlak bestaat. ‘Het onderzoek bevestigt het geluid dat wij zelf al tijden horen’, zegt Esther Crabbendam, voorzitter van de ASVA studentenvakbond. ‘Studenten zijn de ruggengraat van de universiteit en hun mening moet serieus genomen worden. Een fusie zonder steun van onderaf heeft volgens ons geen kans van slagen’. In de afgelopen maanden vulden 320 studenten van de bètafaculteit van de UvA de enquête van het ASVA onderzoeksbureau in. Uit de resultaten blijkt dat tussen de 65 en 75% van de studenten de oprichting van de Amsterdam Faculty of Science onwenselijk vindt. Studenten gaven verder aan weinig tot geen meerwaarde te zien voor het onderwijs en zich niet tot nauwelijks geïnformeerd te voelen over de plannen. Crabbendam: ‘Nu de feiten op tafel liggen, roepen we de medezeggenschap op om naar haar achterban te luisteren en niet met deze van bovenaf opgelegde fusie in te stemmen’. Het onderzoek werd uitgevoerd vanwege het ontbreken van cijfers over het vermeende draagvlak voor de fusie. De afgelopen tijd kwamen de Colleges van Bestuur van de UvA en de VU al in opspraak door het aanstellen van een decaan voor de Amsterdam Faculty of Science terwijl studenten en medewerkers pas binnenkort hun definitieve oordeel over de plannen geven. De uitslagen van het onderzoek worden door ASVA gecommuniceerd naar de studentenraden en ondernemingsraden van de UvA en de VU en naar de collegevoorzitters van beide instellingen. Voor meer informatie en het volledige onderzoek, zie: www.asva.nl

Noot voor de redactie, niet ter publicatie.

Voor meer informatie kunt u bellen met Esther Crabbendam, voorzitter van de ASVA studentenvakbond (tel: 06 – 417 86 089/020-622 5771) of mailen naar voorzitter@asva.nl