Interne problemen HvA uitgevochten via de pers

Vandaag verscheen er wederom een bericht in de Telegraaf omtrent de vermeende diplomafraude op het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In december kwam dit domein onder de aandacht omdat er sprake zou zijn van diplomafraude. De onderwijsinspectie startte naar aanleiding van die berichten een onderzoek naar de twee opleidingen waar het om zou gaan. 
Naar aanleiding van ontevredenheid omtrent het onderzoek naar de mogelijke fraude stuurde een docent een brief naar staatssecretaris Halbe Zijlstra. Uit die brief bleek dat docenten niet gehoord zijn tijdens het onderzoek. Verder kaartte de docent problemen aan over de bewaartermijn van tentamens en scripties; die zouden vaak al weggegooid zijn waardoor het moeilijk te achterhalen is of er inderdaad sprake is van fraude of foutief ingevoerde cijfers.
De onderwijsinspectie reageerde met het bericht dat het onderzoek nog loopt en een gesprek met docenten nog gaat komen. Ook de HvA geeft aan dat het onderzoek zorgvuldig zal worden gedaan en dat er geenszins sprake is van een akkoordje tussen de rector en de inspectie.
De soap continues en wederom worden studenten de dupe van deze berichtgeving. Eline Peters, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: “Docenten moeten open en vol vertrouwen het gesprek met het College van Bestuur (CvB) aan kunnen gaan, maar we willen vooral dat deze onderlinge vete intern wordt uitgevochten en niet via de pers. Studenten hebben niks aan deze ruzie die publiekelijk wordt uitgevochten en willen gewoon goed onderwijs van hun docenten krijgen.” Daarom zal ASVA bij het CvB erop aandringen dat zij genoeg vertrouwen creëert zodat docenten niet vrezen voor ontslag wanneer zij aan de bel trekken. Andersom zal ASVA ook de docenten laten weten dat het uiten van ontevredenheid via de pers zeer schadelijk is voor studenten en dat dit soort problemen intern moeten worden aangekaart en opgelost.