Hoge (energie)kosten?

Heb jij last van gestegen energiekosten? Het is helaas niet meer mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Wij hebben de andere mogelijkheden voor je uitgezocht. We strijden nog steeds tegen het besluit van de overheid om studenten zonder energiecontract op naam te weigeren, maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Help ons aantonen dat studenten last hebben van gestegen energiekosten, door deze enquête in te vullen.

Individuele Bijzondere Bijstand

Alle gemeenten in Nederland hebben regelingen voor mensen die in financiële nood terechtkomen. Dit is de individuele bijzondere bijstand (IBB). Deze wordt door gemeenten nu ook gebruikt om te compenseren voor hoge energiekosten. Studenten die in het bijzonder in financiële nood zitten kunnen hun gemeente om bijzondere bijstand vragen. Dat hoeft niet gerelateerd te zijn aan de energiecrisis, maar het mag wel. De IBB kan ook naast de energietoeslag worden uitgekeerd.

De IBB is een vergoeding voor onverwachte kosten en is altijd maatwerk. Dat maatwerk maakt ook dat het lastig is om te voorspellen of je hiervoor in aanmerking komt. Omdat maatwerk tijd kost, hebben enkele gemeenten (voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag) een bijzondere regeling opgezet. Mensen tot 21 zijn in principe op hun ouders aangewezen, maar in bijzondere gevallen kunnen zij ook IBB aanvragen. Hieronder zie je wat jouw gemeente voor je heeft gedaan.

Amsterdam heeft voor studenten die geen energietoeslag hebben gekregen geen bijzondere regeling opgezet, maar heeft de bestaande regeling voor iedereen versoepelt en verduidelijkt. Kort gezegd gaat de gemeente ervan uit dat je de eerste 100 euro per maand aan energiekosten zelf kan dragen. Als je energierekening hoger is moet je een deel van je inkomen boven de bijstandsgrens zelf aan de energierekening uitgeven. Studenten die meer dan 100 euro per maand aan energiekosten uitgeven komen mogelijk in aanmerking voor IBB.

Er geldt in principe geen aanvraagtermijn, maar doe dat zo snel mogelijk. Je vindt je buurtteam hier.

De gemeente Diemen heeft voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag de regeling ‘energietoeslag naar draagkracht’ opgezet. Voorwaarde hiervoor is dat de eindafrekening (of jaarnota) van dit jaar hoger is dan de eindafrekening van het jaar daarvoor. 

Daarnaast moet de student natuurlijk een laag inkomen hebben.

Aanvragen kan tot 31 december 2023.

Zie: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Extra_s_bij_laag_inkomen/Energietoeslag_naar_draagkracht

Amstelveen heeft de voorwaarden van de individuele bijzondere bijstand aangepast voor studenten. Studenten die gestegen energiekosten hebben en onder de inkomensgrens zitten krijgen in principe de volledige stijging van hun energierekening vergoed. 

Meer informatie zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-210332.pdf

Aanvragen kan tot 31 oktober 2023.

Aanvragen kan via: https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_bijzondere-bijstand-aanvragen

Studenten die van DUWO huren en op Uilenstede wonen zijn van deze regeling uitgezonderd omdat hun kosten aantoonbaar niet of nauwelijks zijn gestegen. 

Woon je in een andere gemeente dan Amsterdam, Diemen of Amstelveen, en heb je vragen over het beleid daar? Stuur een mailtje naar energietoeslag@asva.nl, dan kijken wij of we je verder kunnen helpen.

Andere maatregelen

Landelijk dringen alle studentensteden aan op een Rijksbrede regeling, bijvoorbeeld via DUO. Deze regeling lijkt er vooralsnog niet te komen. Wellicht komt er in 2023 weer een energietoeslag. Het is nog onduidelijk of die regeling ook open staat voor studenten. We passen deze pagina aan zodra er meer over bekend is.

Wel is zeker dat vanaf september 2023 voor de meeste studenten de basisbeurs terugkeert. Die beurs is dit jaar verhoogd vanwege de gestegen kosten. De basisbeurs geldt onder voorwaarde ook voor EU/EEA-studenten. Zij moeten dan wel een minimum hoeveelheid werken naast hun studie. Meer informatie hierover is te vinden deze website

Energietoeslag aangevraagd?

Heb je eerder dit jaar of in 2022 energietoeslag aangevraagd? Zorg er dan voor dat je je bezwaar of beroep termijnen niet laat verlopen. Heb je hier hulp mee nodig? Stuur ons dan een mailtje naar energietoeslag@asva.nl.

Wil je de oude informatie over de energietoeslag nog even teruglezen? Kijk dan op deze webpagina. Let op: de informatie op deze website wordt niet meer geüpdatet, omdat het niet meer mogelijk is om energietoeslag over 2022 aan te vragen.