Nachtnet

ASVA vindt goed nachtvervoer in Amsterdam als culturele, toeristische én studentenstad enorm belangrijk. Met het nachtvervoer kun je namelijk ’s nachts veilig thuiskomen, ook als je wat verder van het centrum woont. Hierdoor blijven culturele bestemmingen, uitgaan of feestjes bij vrienden ook ’s nachts bereikbaar voor studenten (en niet-studenten) die het niet prettig vinden ’s nachts alleen terug te fietsen.

TIPS Voor het gebruik van het nachtnet

  • Laad tijdig een nachtreisproduct op je OV-chipkaart om de overstapkosten van €3,61 te voorkomen. Dit product kun je online opladen via de site van het GVB.
  • Kijk goed naar de vertrektijden van de nachtbussen gezien deze meestal slechts één keer per uur rijden.
  • Op de grotere knooppunten (zoals het Leidseplein) verschillen de opstaphaltes vaak met de plaatsen waar je overdag gewoonlijk opstapt, kijk van tevoren dus na waar je moet zijn. 

Een kaart van het Amsterdamse nachtnet

Redenen voor een goed nachtvervoer in Amsterdam

  • Sociale veiligheid: De nachtbus is een prettig alternatief voor “alleen op de fiets”.
  • Culturele metropool: Amsterdam kent tal van activiteiten die tot ’s nachts duren die bereikbaar moeten zijn. 
  • Bereikbaarheid Studentenwoningen: Steeds meer studentencomplexen worden buiten de ring gebouwd. Een goede en veilige bereikbaarheid van en naar het centrum is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een “studentencomplex op afstand”.

Problemen van het Amsterdamse nachtnet

Ondanks het belang van goed nachtvervoer voor Amsterdam is een goed en betaalbaar nachtnet al jaren geen prioriteit van het GVB. De belangrijkste problemen zijn:

  • Het nachtnet van Amsterdam kent 11 buslijnen. Dat is geen groot aantal voor een stad van meer dan 800.000 inwoners dat steeds verder groeit. Omdat er maar zo weinig lijnen zijn, kennen ze veel haltes en hebben ze lange routes. Dit leidt ertoe dat nachtbus ritten meestal veel langer duren dan reguliere busritten. Daarnaast rijden de meeste nachtbussen om het uur. Dit zorgt voor lange wachttijden.
  • De prijs van een rit met het nachtvervoer is in 2020 opgeslagen naar €4,70. Dit is de prijs van een rit van maximaal 1.5 uur, ongeacht de lengte. Deze prijs is vrij hoog vergeleken met de prijs van regulier busvervoer. Daarnaast is het vrij reizen dat vele studenten hebben dankzij hun studentenreisproduct niet te gebruiken. Deze hoge prijs doet af aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
  • Vanwege het kleine aantal lijnen is de kans groot dat je moet overstappen als je de nachtbus pakt. Dit kost echter een extra €3,61 tenzij je speciaal nachtbus saldo hebt gekocht. Deze informatie is echter onder weinig studenten bekend. Daarnaast zijn er geen kaartladers aanwezig bij bushaltes. Dit alles leidt er in de praktijk toe dat je 8 euro kwijt kan zijn voor een rit met de nachtbus.
  • Een ander gevolg van het kleine aantal lijnen zijn ‘gaten’ op de nachtnetkaart van Amsterdam, waardoor sommige plekken met een hoge studentenpopulatie bijzonder moeilijk te bereiken zijn doorheen de nacht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Science Park.

ASVA en de Reiziger Advies Raad

Er is dus veel ruimte voor verbetering in het Amsterdamse nachtnet. Daarom heeft ASVA eind 2018 in de RAR de werkgroep nachtnet in het leven geroepen. Vanuit deze werkgroep is er bijvoorbeeld begin 2019 een advies uitgebracht voor het Vervoersplan 2020 van het GVB. Hierin wordt aanbevolen de frequentie van het nachtnet te verhogen en de prijs te verlagen, waar tot nog toe nog geen gehoor aan is gegeven. Ook in de komende jaren zetten we ons via de RAR verder in voor een beter nachtnet in de regio!